torsdag 7. januar 2021

Helse i hver dråpe

Hva er logikken i at kommuner med høy smitte  
ikke får vaksine nok til alle utsatte?                  
«Det heter den sunne fornuft fordi den ikke smitter», mente den tyske forfatteren Otto Ludwig (1813-1865). Det hadde vært ønskelig at fornuften var like smittsom som korona.

Smitten stiger faretruende i mange kommuner, og de aller fleste skjønner at det er nødvendig å sette inn tiltak. Ikke minst for å hindre at helsevesenet blir overbelastet, noe som vil gå ut over andre pasienter. Men en stadig mer koronatrett befolkning, trenger å se fornuften i de tiltakene myndighetene innfører. Ellers blir motivasjonen borte.

For hva er logikken i at vi ikke kan ta imot noen få på besøk i eget hjem, mens alle kan dra på nærmeste kjøpesenter? Det er vanskelig å skjønne et nasjonalt skjenkeforbud, som setter tusenvis av arbeidsplasser i fare, når det er kommuner som omtrent ikke har smitte. At barne- og ungdomsidrett innstilles igjen, mens toppidretten får fortsette som før, er ubegripelig. Som om koronaviruset ikke finner veien også til toppidrettsutøvere. Nå er for eksempel 19 håndballspillere på Moldes topplag syke. Det virker meningsløst at alle som lander på Gardermoen fra røde land testes, men så tar de flytoget eller buss videre, uten å vite resultatet. Kanskje følger de påbudet om karantene. Kanskje ikke.  

Det er også vanskelig å kjøpe myndighetenes forklaring på strategien for vaksinering. Også kommuner som i dag er smittefrie kan få en oppblussing sies det, og det stemmer. Det er bare å se på Hamarøy, så har helseministeren sine ord i behold. Norge har fått et begrenset antall dose så langt. De dyrebare dråpene skal fordeles ut over landet. Det gir absurde utslag. Flere kommuner med høy smitte, som Namsskogan, får kun ett – 1 – glass med koronavaksine i den første uke i 2021. Nok til å vaksinere fem personer, én gang. Hitra i Trøndelag, som akkurat nå er på norgestoppen i smittepress, får vaksine til 24 personer; skal det være en vits?

Og det er her myndighetene mister både meg og smittevernoverlegen i Bodø. For i mitt hode er det sånn at i kommuner med mye smitte er det overhengende fare for at noen bringer smitte med seg inn på helsetunet, der de gamle og sårbare bor. Så tilsier ikke da all fornuft at Hamarøy - og store byer med høy smitte - bør få vaksiner nok til å sikre alle i den sårbare gruppen? Det kan jo være at myndighetene kalkulere med at siden alle må vaksineres to ganger med tre ukers mellomrom for at vaksinen skal virke, så har det ingen hensikt. Og innen den tid er smitten slått tilbake. Det er et farlig sjansespill.

I løpet av denne uka skal alle kommunene i Nordland ha fått vaksiner. Jeg vet ikke hvor mange doser som sendes hvor – bortsett fra at Beiarn får fem -  men det er høyst sannsynlig færre enn det hver enkelt kommune trenger for å kunne vaksinere de prioriterte gruppene.

Sjelden har uttrykket «helse i hver dråpe» vært mer passende. Men dessverre kommer nok viruset fortsatt til å ta siste stikk.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar