torsdag 2. juli 2020

Helse i hver dråpe?

Utrolig nok har svenske helsearbeidere gått 
rett på jobb, uten karantene eller test.
 

«Forebygging er bedre enn kur», mente den nederlandske teolog og samfunnskritiker Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 – 1536). Gammel kunnskap altså. Det skulle man ikke tro.

Vi er mange som med hevet øyebryn og lett oppgitte blikk har fulgt nyhetene den siste uka. Årsaken er det smått utrolige som har utspilt seg på norske sykehus. Først var det Helgelandssykehusets avdeling i Sandnessjøen, der deler av sykehuset måtte stenges etter at en svensk helsearbeider testet positivt for korona. Tre pasienter ble satt i isolasjon, og fire pasienter i karantene, etter å ha vært i direkte kontakt med vikaren.

Så viser det seg at det samme har skjedd ved Nordfjord sykehus: En svensk vikarlege er bekreftet smittet med covid -19. Han var på jobb i to dager, og rakk å smitte en sykepleier, før det ble oppdaget. Én pasient er til nå bekreftet smittet.  Alvorlige konsekvenser for driften av sykehuset har det også fått.

Munnhellet helse i hver dråpe har fått nytt innhold. Bokstavelig talt.

Det vi spør oss om er følgende: Hvordan i alle verden er det mulig at vikarer – som hentes fra et land som ligger nesten på verdenstoppen i koronasmitte – kan settes på jobb ved sykehus og andre helseinstitusjoner ute et de koronatestet først? En test som det tar et par dager å få svar på?

Situasjonen er altså sånn at nordmenn som ferierer på egen hytte i Sverige, må i ti dagers karantene når de kommer hjem. Svensker er på generelt grunnlag nektet adgang til kongeriket Norge. Men helsearbeidere har hatt fritt leide til noen av de mest sårbare i samfunnet, sykehuspasienter og eventuelt gamle på sykehjem. Vikarene som nå altså har sørget for at flere avdelinger på de to sykehusene er stengt.

Vel nok kan kritisk viktig personell som skal jobbe i Norge fritas fra reglene om karantene. Men å ta for gitt at alt helsepersonell er immune mot sykdom og smitte er å spille hasard med pasientene og alle rundt dem. Svenskene får ha meg unnskyldt, det er ikke personlig ment. Men at vikarene kommer fra Sverige gjør det faktisk ekstra ille, smittetallene tatt i betraktning.

Det skal understrekes at de svenske helsearbeiderne ikke har gjort noe ulovlig. Helsedirektoratet har inntil nylig ikke stilt krav om testing av utenlandsk helsepersonell, selv om Sykepleierforbund har bedt om dette siden i mars. Utrolig nok, takk i betraktning hvor stødig Helsedirektoratet og regjeringen ellers har håndtert pandemien. Nå har myndighetene snudd. Svenskene skal testes to ganger før de får begynne å jobbe.

At det ikke har vært slik hele tiden skyldes den prekære mangelen på kvalifiserte folk. Norsk helsevesenet er helt avhengig av vikarer i sommermånedene. Når ulike hensyn har vært veid opp mot hverandre har smittevernet tapt.

Man skal sannelig være frisk for å ta risken med å bli syk …