torsdag 28. juni 2018

Utvikling i feil retning

Det er ikke synd i en 12-åring som må komme seg til fotball-
trening ved hjelp av egen muskelkraft.
«Hvis du ønsker å se hva barn kan utrette, må du slutte å gi dem ting», mente den britiske forfatteren Norman Douglas (1868-1952). For eksempel ting som gjør at ungene slipper å gjøre noe selv. Som å bruke beina.
 
Sykkelbruken generelt har gått ned blant ungdom, viser tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Tradisjonelt har det vært ungdom under 18 år som har syklet mest i Norge, men her har det vært en liten nedgang de siste årene. Nå får stadig flere unger elsykkel, kan NRK fortelle.  – Elsykkelen kan bidra til å snu den trenden, sier forsker ved TØI, Aslak Fyhri.  Ut fra folkehelseperspektivet er det mer mosjon i en vanlig sykkel. Spørsmålet her bør være hva de ellers ville gjort hvis de ikke hadde elsykkel. Ville de valgt en vanlig sykkel eller blitt kjørt av foreldrene, spør forskeren.

Jeg tror jeg vet svaret.
Hvordan i huleste kom vi egentlig hit? Det er ikke lenge siden elsykler var et hjelpemiddel for eldre og folk med fysiske utfordringer. Nå er det altså transportmiddel for friske, spreke unger i 12-13-årsalderen, og terskelen for å kjøpe elsykkel blir stadig lavere. Ungene NRK har intervjuet, som alle har elsykkel, synes det er råkult. Nesten moped. Å gå til skole eller fotballtrening er visst uaktuelt for dem.

Selvfølgelig finnes det noen som trenger motorisert hjelpemiddel, av ulike grunner, for dem er elsykkel et veldig bra alternativ. Men si meg; lider dagens oppvoksende slekt av kollektivt muskelsvinn?
Jeg kan ikke fri meg fra følelsen av at det har skjedd mye med barneoppdragelsen som ikke er til ungenes beste. Følgende historie illustrerer poenget. Ei dame – jeg skal ikke nevne navn, men jeg kjenner henne veldig godt - ble nylig minnet om hvordan det var på 1990-tallet. Poden, hvis bestekamerat bodde et godt stykke unna, forsøkte seg noen ganger. Telefonsamtalen gikk omtrent som følger:

- Hei mamma, det er så dårlig vær, kan du komme og hente meg hos M?
- Har stormen fått noe navn?
- Nei.
- Da får du gå hjem.

Utviklingen går i gal retning, og det bekymrer både forskere og politikere. Det finnes data som viser at gutter sitter stille 40 minutter mer enn før. For jenter er det enda større forskjell. Stillesittingen har økt 50 minutter. Samtidig er overvekt hos barn og unge blitt et folkehelseproblem.
For å kompensere for fravær av naturlig og gratis trim blant annet på skoleveien, vedtok Stortinget i fjor at det skal være én times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.     

Det ikke ungenes feil. Det er foreldrene som skaper trafikkaos utenfor skoleporter og idrettshaller, og som må tråkke på bremsa. Å gi ungene elsykkel er å gjøre dem en bjørnetjeneste. Det er ikke synd på en 12-åring som må komme seg til fotballtrening ved hjelp av egen muskelkraft.
At unger beveger seg nok er foreldrenes ansvar. Da kan de i det minste sørge for at ungene selv må trå til for å komme seg på skolen.