torsdag 6. september 2018

Farse med bismak

Altfor mange tror at steika fødes ferdig innpakket
i frysedisken på butikken.
«Om du ikkje kan sjå maten din i augo, skal du ikkje eta den heller», mener forfatter og NRK-journalist Linda Eide. Hun refererer riktig nok til smalahove – en rett for spesielt interesserte – men også smalahove kommer fra ålreite dyr: sauene.

Onsdag hadde programmet «Folkeopplysningen» premiere på NRK. Tre kjendiser var invitert til å være med. De skulle slakte sin egen hovedrett: lam. Programleder Andreas Wahl forteller til nrk.no at de tre kjendisene regnes som oppegående, og glade i kjøtt. Slakting, spising og opptak gikk fint. Men i etterkant fikk den som slaktet lammet kalde føtter, og trakk seg. NRK prøvde på nytt med tre andre kjendiser. Men det samme skjedde. I et brev forteller de at de var redde for å framstå som «slemme, dumme eller i beste fall hyklerske». NRK måtte sende en sladdet versjon.
Man kan lure på hvilken verden kjendisene lever i, når forskriftsmessig slakting av en sau blir for sterk kost.

Forbindelsen mellom mat og mennesker – også kalt næringskjeden – ble borte sammen med det gamle bondesamfunnet. Det er en fundamental feighet i kulturen vår når det kommer til kjøtt og slakting, påpeker en professor i sosialantropologi. Mange foretrekker å tro at lammesteika fødes ferdig innpakket i kjøledisken på butikken.  
Ja visst vil mange betakke seg for å slakte kjæledyrkaninen, for deretter å lage ragu. Kopplammet vi personlig matet fram til slaktevekt skånes for fårikålgryta, i alle fall denne sesongen. Spedgrisen vi ble kjent med får leve lenge nok til at den blir en skikkelig stuegris, men så er det også slutt.

Men det er altså dyr vi har et personlig forhold til, som om det skulle være husets hund eller katt. De står i en særstilling.
At kjendisene trakk seg, forteller også at dyr har fått en helt spesiell stilling i samfunnet. Loven om dyrevelferd verner både pattedyr og padder. Men loven er ikke bra nok, mener Dyrevernalliansen, som jobber for at den blir revidert og forbedret. I regjering har Frp sørget for en prøveordning med dyrepoliti i tre fylker, målet er at ordningen skal bli landsdekkende.

Det er bra at bevisstheten rundt dyrs vel og vel er blitt sterkere. Dyr skal ikke lide. Vanskjøtsel skal straffes. Men forsvarlig slakting av sau kommer ikke inn under denne kategorien.
Vi lever i et land der det finnes et jaktgevær i nær sagt annethvert hus, og nesten en halv million nordmenn står oppført i Jegerregisteret. I like mange hus er fryseboksene fulle av kjøtt fra elg, hjort, gås og rype, egenhendig skutt og partert. Lenger nord deltar til og med ungene i barnehagen på reinslakting. De lærer altså hvor maten kommer fra. Og godt er det.

Det er altså ganske vanlig å skyte, partere og spise. De som trakk seg fra programmet må derfor være noen skikkelige reddharer. Mulige reaksjoner - fra hvem? Og hvilke? At noen som jevnlig frekventerer nettsteder for fundamentalistiske vegetarianere skal daske dem i fjeset med et vissent salatblad?
For en farse…