torsdag 14. juni 2018

Lønn som fortjent?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) later som  han
ikke kan gjøre noe med de galopperende lederlønningene.
«Tjener du fem til ti millioner, har du så mange egne penger å passe på at du gjør en dårligere jobb», mener milliardær Olav Thon. Han betaler sine egne direktører deretter. Det har gått riktig så bra.

Det er den tiden på året igjen. Mens vanlige lønnsmottakere haler i land et oppgjør på to-tre prosent, kan lønnsadelen i staten le rått hele veien til banken. Forleden la næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fram «Statens eierskapsmelding 2017», altså tilstandsrapporten om de selskapene staten eier helt eller delvis, som Telenor, Avinor, Statoil, Statkraft og Posten. Meldingen viser de spinnville lønningene til topplederne. Åtte ledere i statseide selskap tjente nær 100 millioner kroner i fjor. Seks av sjefene tjente over ti millioner. Statoil-sjefen fikk mest: 15 millioner.
Galopperende lederlønninger i staten er gammelt nytt. Allerede i 2007 slo den daværende rødgrønne regjeringen fast i en stortingsmelding at veksten i lederlønningene hadde vært høyere enn ønskelig, og at det var behov for å bremse utviklingen. Daværende statsminister Jens Stoltenberg sto i 2012 på talerstolen på NHOs årskonferanse og manet til et moderat lønnsoppgjør. Der kalte han det helt urimelig å kreve et ansvarlig oppgjør av de ansatte, hvis ikke også lederne holdt igjen.

Men gjorde de rødgrønne noe med det, i alle de årene de hadde makta? Nei. Riksrevisjonen kritiserte da også departementenes evne til å følge opp utviklingen av lederlønningene.  
Siden den gang har lederlønningene i statseide selskap gått bare én vei: oppover. Det samme har skjedd med lønna til ledere ansatt i staten; lønnsfesten har blitt direkte utagerende. En opptelling Stavanger Aftenblad gjorde i november i fjor viste at 149 ledere i staten tjente mer enn statsministeren. 366 ledere dro inn mer enn statsrådene.

Det har vært gjort forsøk på å stanse lønnsfesten. I fjor fremmet SV et representantforslag i Stortinget om å sette et tak på lederlønningene i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå. Men SV fikk ikke støtte verken fra Arbeiderpartiet eller Senterpartiet for forslaget. Flertallet i Stortinget mente at lederlønningene er styrets ansvar. Selskapene må være konkurransedyktige, men skal ikke være lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon.
Moderasjon? Særlig …

Nå er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ute og forsvarer lønnsbonanzaen på akkurat samme måte, og som alle andre tidligere næringsministre fraskriver han seg ansvaret ved å vise til styrene. Som om statsråden er helt uten mulighet til å påvirke, hvilket selvsagt er tull. Når en høflig henstilling om moderasjon helt åpenbart neglisjeres, og lederne selv grabber til seg med begge hender, bør regjeringen bli en mer aktiv eier og bruke sin betydelige innflytelse på å dempe veksten. For eksempel ved å sette sammen et styre med evne til å vise magemål.
Å late som om det ikke er mulig, er et billig forsøk på å fraskrive seg ansvaret.