torsdag 9. mars 2017

Revolusjon i revers

Karl Max må vri seg i graven over politikken Rødt 
 bedriver i Bodø.           
«Revolusjoner har aldri lettet tyranniets byrde, de har bare lagt dem på andre skuldre», ifølge den irsk-engelske forfatteren George Bernhard Shaw (1856- 1950). Nettopp. Også når revolusjonære med Karl Max som ideologisk ledestjerne får muligheten, legges byrden på dem hvis skuldre ikke er sterke nok til å bære den.

Lørdag 11. mars er det akkurat ti år siden
partiet Rødt ble stiftet. Daværende Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) ble slått sammen i 2007,og  gamle marxist-leninister med væpna revolusjon på programmet ble kastet på historiens skraphaug. Resultatet ble partiet Rødt.
Revolusjon er fortsatt aktuelt, men da på demokratisk vis. Med forankring i et flertall i folket skal kapitalismen avskaffes. Prinsipprogrammet er revidert, ledelsen består av yngre folk, og med meningsmålinger på rundt tre prosent øyner Rødt en mulighet til stortingsplass til høsten. Lederen Bjørnar Moxnes – Moxy som han profileres som; litt hipp kan vel også en revolusjonær være i et valgår – ligner ikke på en som vil jage alle kapitalister på sjøen. Han høres ikke ut sånn, heller.
Håpet om stortingsplass styrkes av at Rødt gjorde et brakvalg i Nord-Norge i 2015, og ble tredje største parti både i Tromsø og Bodø. I sistnevnte by har rødt også varaordføreren.


Rødt er ingen nykommer i kommunepolitikken i Bodø. I to-tre tiår har partiet hatt en viktig jobb som opposisjonsparti. Rødt har vært en nyttige vaktbikkje som har hold den til hver tid sittende posisjon i ørene.
Dagens Rødt har kampen mot Forskjells-Norge som hovedsak. Altså å lette «tyranniets» byrde fra skuldrene til dem som har dårligst rygg. Men hva ser vi? Rødt deler ut gratis årskort til Badeland for dem som tjener minst med den ene hånden, mens de «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned. Og fri for plikt den rike føyes…», som det heter i «Internasjonalen».
Rødt er altså med på å sette eiendomsskatten til absolutt toppnivå i norgessammenheng. Den rammer blindt; også dem som så vidt klarer strømregninga fra før. Satsene i både barnehage og SFO økes. Det samme gjør alle kommunale avgifter.

Og hvem sine skuldre har Rødt og resten av posisjonen løftet byrden over på? For eksempel minstepensjonister, og nyetablerte småbarnsfamilier med høye boliglån og et par unger i barnehage og SFO. Det første budsjettet Rødt har ansvar for sammen med Ap, SV, Sp og MDG må være det mest usosiale gjennom tidene, samlet sett. Og hva gjør det med Forskjells-Norge?

Jeg tror jeg omtrent kan forutsi forsvarstalen fra Rødt: Siden kapitalismen neppe blir avskaffet inneværende valgperiode må Rødt forholde seg til realitetene, og med en varaordfører fra Rødt blir politikken i Bodø i alle fall litt revolusjonær, selv om forskjellene ikke blir mindre, men større. Akkurat som Venstre og KrF, som støtt og stadig klager og syter over regjeringen, men som altså holder Høyre og Frp ved makta.
Så gratulerer med dagen Rødt! Karl Marx må vri seg i graven…