tirsdag 7. juli 2015

Klasseforskjell

«Godt navn er mer verdt enn stor rikdom», står det et sted i Bibelen. Har man begge deler, blir til og med det umulige mulig. Vever, vakker, hvit og velstående slår alt.

Gunhild Stordalens livstruende sykdom - som hun heldigvis nå er frisk av - er behørig omtalt i alle landets medier.  De aller fleste har fått med seg at hun ikke har valgt å klippe sitt lange, blonde hår, men at hun mistet det under stamcellebehandlingen. Gunhild Stordalen dro til Nederland og betalte selv regningen for å bli frisk.  

Forleden kunne TV2 fortelle at nå får alle norske pasienter med den samme livstruende sykdommen stamcellebehandling i Norge – gratis. Det er mye takket være nettopp Gunhild Stordalen, som har presset på for å få behandlingen raskere på plass, ifølge overlege Øyvind Midtvedt ved Rikshospitalet.

Ære være Gunhild Stordalen for at hun bruker sin kjendisstatus og posisjon til å påvirke i riktig retning. Vi skal være ubetinget glade for at alle med den alvorlige sykdommen nå får behandling. Også de som ikke har penger til å betale med. En dårlig skjebne er byttet ut med nytt håp.

Men det er utvilsomt et tankekors at det måtte en rik og vakker superkjendis til. Er det sånn det skal fungere i helsevesenet?

Det er målbar klasseforskjell når det gjelder helse. Folkehelserapporten - som ble lagt fram i 2014 - viser at selv om helsen til det norske folk jevnt over er bra, så vokser det fram et helsemessig klasseskille. 

Folk med utdanning har bedre helse enn de som faller ut av skolen. De som bor på vestkanten i Oslo er friskere og lever lenger enn de på østkanten, for å nevne et par eksempler. Og de helsemessige ulikhetene øker.

Men det er ikke bare hver enkeltes helse som varierer. Sykdommer behandles også ulikt i helsevesenetDet finnes et hierarki av funksjonshemminger og sykdommer der noen har betydelig mer anseelse og prestisje enn andre. Forskning gjennomført av bl.a. professor Dag Album ved UiO viser at hjerteinfarkt og ulike former for kreft ligger i toppen av hierarkiet, mens psykiske lidelser, skrumplever og muskelsykdommer ligger på bunn.

Så hva skjer med kronisk syke med muskelsykdommer når de ikke har en Gunhild Stordalen til å presse på for mer forskning og det nyeste innen behandling? De fortsetter å være kronisk syke, og nederst på rangstigen. 

Og hva hjelper det om politikerne prioriterer f.eks. psykiatri og rus, når det finnes et stilltiende hierarki i helsevesenet som gjør at disse pasientgruppene ikke får samme oppmerksomhet og velvillige innstilling som rike kjendiser?

Synd at ikke alle kvinner med fibromyalgi er slanke, vakre  og rike. 


 "Hvit, vever, vakker og velstående slår alt"