torsdag 26. mai 2016

Helse i hver krone

                                                                           Illustrasjonsfoto
«De som har det de trenger, tror at det viktigste i verden er kjærlighet. De fattige vet at det er penger», ifølge den engelske forfatteren Gerald Brenan (1894-1987).

Norge har et godt helsevesen. Alvorlig syke med prioriterte sykdommer får hjelp; i alle fall inntil et visst punkt. For en ny studie fra Kreftregisteret viser at lungekreftpasienter i Norge med høy inntekt har 66 prosent større sannsynlighet for å bli operert enn dem med lav inntekt. Operasjon eller ikke får direkte konsekvenser for prognosene. Forskerne har ingen umiddelbare svar på hvorfor det er slik.

På landets største kreftsykehus, Radiumhospitalet, fortviler legene over at de ikke får gi immunterapi til pasienter med lunge- eller nyrekreft. Behandlingen kan være livsforlengende. Reportasjer på TV 2 nylig viser at pasienter med penger på bok går til det private helsemarkedet der de betaler 40.000 kroner av egen lomme for hver behandling. Private sykehus er en vekstbransje.

Sykdommer behandles også ulikt i helsevesenet.  Det finnes et hierarki av funksjonshemminger og sykdommer der noen har betydelig mer anseelse og prestisje enn andre. Forskning gjennomført av bl.a. professor Dag Album ved UiO viser at hjerteinfarkt og ulike former for kreft ligger i toppen av hierarkiet, mens psykiske lidelser, skrumplever og muskelsykdommer ligger på bunn.

I 2012 spådde nå pensjonert helsetopp ved Oslo universitetssykehus, Jomar Kuvås, et klassedelt helsevesen innen ti år. Ventelistene ved statlige sykehus vil dele det norske folk i to: De tålmodige og velferdstrofaste på én side, de pengesterke med helseforsikring på den andre, uttalte Kuvås til Dagsavisen. 

Han tenkte ikke bare på dyre kreftmedisiner, men også på lange ventelister ved offentlige sykehus for enkle «hverdagssykdommer». - Vi vil få dem som stiller seg lojalt og tålmodig i offentlig kø på den ene siden, og dem som har helseforsikring og god økonomi i en «fast track» på den andre siden, sier han.

Vi er der allerede; vi har faktisk vært der en stund. De fleste vet, eller har erfart, at et universelt helsevesen er en illusjon. De som har penger betaler seg ut av køen og til bedre behandling. Én indikator på et klassedelt helsevesen er at også private helseforsikringer er en vekstbransje. I 2015 betalte privatpersoner og bedrifter 1.141 millioner for private helseforsikringer. Det er en økning på over 300 millioner fra 2013. Til og med LO-forbund betaler privat forsikring for sine medlemmer, for å få dem forbi køen ved offentlige sykehus. Kortere og færre sykemeldinger er målet. Men det koster.

Norge har vedens beste helsevesen, sies det. Det stemmer. For dem som har penger…

"Private sykehus og helseforsikringer er en vekstbransje"