tirsdag 10. mars 2015

Trusselen mot de truede

«Den beste måten å straffe en som gjør galt, er å belønne en som ikke gjør det», ifølge Hadith, den nest viktigste veilederen for muslimer.

Så hvorfor straffes kvinner som er truet på livet? Det er de som må gå med voldsalarm, mens menn (i hovedsak) med besøksforbud kan vandre fritt.

Det er et stort paradoks, som jeg aldri har skjønt, dette at mennesker som er truet på livet er de som også skal bære byrden med hele tiden å måtte se seg over skulderen.

Voldsalarmen er i mange tilfeller bare en illusjon om trygghet; dessverre er det flere eksempler på at politiet kom for sent fram. Kvinnene måtte bøte med livet. De ble drept av menn med besøksforbud, ofte en ekskjæreste eller fraskilt ektemann.

Paradokset ligger i at det ikke er den som truer, og som er voldelig og farlig, som dømmes til å gå med fotlenke. Hadde voldsmennene det, ville politiet hele tiden kunne spore dem og rykke ut idet de ser at vedkommende legger veien mot den forbudte adressen. Bare da har politiet en reell sjanse for å stanse voldsmannen før noen blir banket opp, eller enda verre: drept.

Det er vel sent å trykke på voldsalarmen når mannen står på trappa, ikke sant?

Det var nær 2000 brudd på besøksforbud i fjor. Og flere enn i 2013. Det betyr at altfor mange har en hverdag der de aldri kan senke skuldrene og føle seg trygge.
Det betyr også at altfor mange med besøksforbud kan bryte forbudet. Konsekvensene kan bli katastrofale for den voldsutsatte.

Domstolene har anledning til å idømme menn (og kvinner) fotlenke, men det skjer omtrent aldri. Bare én av 40 såkalte omvendte voldsalarmer er i bruk, ifølge Arbeiderpartiets Lene Vågsli. Hun leder Aps utvalg for vold i nære relasjoner, og er medlem av justiskomiteen.

Når en tenker på at en av samfunnets viktigste oppgaver er å beskytte svake og utsatte, er det ubegripelig, og uforsvarlig, at ordningen ikke blir mer brukt.

Ap ber denne uka Solberg-regjeringen se nærmere på et lovforslag som den rødgrønne regjeringen sendte ut på høring i 2013. Bakgrunnen er at ordningen for beskyttelse ikke fungerer, at de som er truet må bære byrden med voldsalarm, og at gjerningspersonen ikke blir straffeforfulgt. 

Gjennomgangen av ordningen kan bare få ett resultat. Noe annet vil være helt uforståelig.

Jeg har ikke klart å finne ut hva som er begrunnelsen eller tanken bak at de som trues, skal bære byrden. Men det er nærliggende å tro at domstolene mener omvendt voldsalarm, vil være en tilleggsstraff. Det er det da også. For den som må bære voldsalarm.

"Vel sent å trykke på voldsalarmen når mannen står på trappa"