torsdag 16. mars 2017

Kvinneproblemer

Kvinnelige lærere gir jenter bedre karakterer enn guttene, selv
om de presterer likt, viser studie.
«Skolen er blitt et kjerringvelde av følelsesbaserte hunpedagoger som favoriserer jenteegenskaper», er et sitat fra komiserien «Kongsvik videregående», sendt på TV Norge i 2013. Den lo vi godt av. Men tenkt om det faktisk er sånn?

I september i fjor publiserte Forskningsnytt en rapport fra Norges Handelshøyskole (NHH), som knapt fikk oppmerksomhet i mediene.  Den setter kvinner – og spesielt kvinnelige lærere – i et lite flatterende lys.
De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som tyder på forskjellsbehandling av gutter og jenter når utfallet av prestasjoner skal bestemmes, ifølge doktorgradsstipendiat Ranveig Falch. Studiene viser at kvinnelige lærere gir bedre karakterer til jenter enn gutter for like gode prestasjoner. – Vi støtter ikke menn når de gjør det dårlig. Men det gjør vi med kvinner, sier Falch, og viser til resultatene av studien. Mønsteret er det samme i internasjonal skoleforskning.
De som er for kjønnskvotering, er også mer tilbøyelig til å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. Er en positiv til å hjelpe frem dyktige kvinner gjennom kjønnskvotering, vil en kanskje også være mer positiv til å støtte kvinner som gjør det dårlig enn menn som gjør det dårlig. – Det er kvinner, og tilhengere av kjønnskvotering, som står for skjevfordelingen, uttaler Falch til NHHs egen nettside. Om dette skjer bevisst eller ubevisst, har forskeren ingen formening.

La oss i alle fall håpe på det siste.

Atskillig mer oppmerksomhet fikk Camilla Stoltenbergs tekst i Morgenbladet i februar. Direktøren for Folkehelseinstituttet påpeker at vi er i ferd med å skape et nytt kjønnsgap før vi har kvittet oss med det gamle. Det er guttene Stoltenberg er bekymret for. Siden 1970-tallet har utdanningsgapet mellom kvinner og menn økt hele tiden, og fra 1990-tallet har det tatt av. Gapet får lite oppmerksomhet, trass i at det er en av de store endringene i samfunnet, på linje med eldrebølgen, innvandring, urbanisering og kvinnefrigjøring, skriver hun.
Kort fortalt: Guttene er på bunn når det gjelder utdanning, men på topp på mange andre dårlige statistikker.
Mannlige lærere er mangelvare, de har for dårlige karakterer til å komme inn på lærerstudiet er én av forklaringene. Kvinner er totalt dominerende i grunnskolen - og på prestisjestudiene ved universitetene. Det er flott at jenter er så flinke at de klarer seg.  Men selv om utdanningsgapet, og de negative følgene, har vært kjent i tiår, har vi fortsatt en likestillingslov som favoriserer jenter og tillater at de får ekstrapoeng til utvalgte studier, mens loven eksplisitt hindrer at gutter kan få det samme.
Det sitter nok langt inne for mange å akseptere resultatet presentert av NHH.  At kvinner ikke er i stand til å behandle gutter og jenter likt, og dermed ubevisst puffer guttene bak og jentene fram, nei den undersøkelsen står sikkert til stryk!  Jeg synes jeg hører «kjerringveldet» på lærerværelset.

På tide at kvinner  manner seg opp og tar guttene på alvor?