torsdag 25. august 2016

Total avsporing

"Nasjonal jernbaneallianse" - en særdeles dårlig vits.
«Økonomer er vår tids presteskap som vi knelere for», uttalte journalist og forfatter Vetle Lid Larssen for en tid tilbake. Nå har økonomer ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) lekt seg med kuleramma igjen, og funnet ut at det er billigere å sende folk med buss enn å opprettholde suksessbanen Saltenpendelen.

Ja, antikvarisk kuleramme. Det samme nivået som på Nordlandsbanen; driver de ikke fortsatt med manuell sporskifting på Fauske?
En gang i tiden var det stortingsmenn som slåss for jernbane i Nord-Norge. I et innlegg i Nordlys nylig gjorde medlem i Tromskomiteen for jernbane, Hilde Sagland, meg oppmerksom på at det var et stort jernbanemøte i Narvik 20.okotober 1946. Der deltok stortingsmannen Meyer Foshaug (1868- 1955) fra Målselv, sammen med 94 ordførere fra hele landsdelen nord for Bodø, og mange andre. Konklusjonen fra møtet var at om stambanekravet står Nord-Norge samlet. Fire år senere ble optimismen knust. Det ble asfalt, i beste fall, istedenfor skinner i nord.

Siden har det fortsatt i samme spor: Verdier for milliarder produseres og sendes ut av landsdelen. Enorme mengder ulike typer gods skal også nordover. Men det skal skje med vogntog, som skaper livsfarlige situasjoner både sommer og vinter, og spyr ut forurensning,

«Nasjonal jernbaneallianse» kaller de seg. Det er en skikkelig dårlig vits. Blant flere andre er LO, NHO og arbeidsgiverforeningen Spekter medlemmer.  Alliansen har gitt sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP), og foreslår enorme investeringer på det sentrale Østlandet.  Nordlandsbanen nevnes ikke med et ord. Heller ikke Ofotbanen, som sies å være Norges mest lønnsomme jernbanestrekning. En videreføring av jernbanen fra Fauske og nordover – som et samlet Nord-Norge sto bak i 1946 – er en uoppnåelig utopi.
Nord-Norge eksisterer simpelt hen ikke i den såkalte nasjonale alliansen, hvis uttalelse er velsignet av en LO-leder fra Tromsø. Ingen NHO-topper fra Nord-Norge har protestert. Det er konsensus i alliansen om at Østlandet skal prioriteres.

Nå er det altså den udiskutable suksessen Saltenpendelen som er i økonomenes søkelys. I grunnlagsdokumentene til NTP vises det til at strekningen har lavt passasjergrunnlag (100.000 passasjerer i 2016 mellom Rognan og Bodø), og at busser kan gå dobbelt så ofte som toget gjør i dag, og for en billigere penge.
Samfunnsøkonomisk fordelaktig mener de som blindt bruker kuleramme for å dele kroner på hoder, og som ikke tar med slitasje på veiene, utgifter og personlige omkostninger ved eventuelt flere trafikkulykker, mer forurensing og faktoren at «buss for tog» like gjerne kan bli privatbil istedenfor den tryggeste og mest miljøvennlige transportløsning av alle: toget.
Når Stortinget skal behandle saken våren 2017, bør ingen ta for gitt at det kommer til å gå på skinner.