torsdag 11. april 2019

Anledning gjør tyv

Folkevalgte som oppfører seg som vinningsforbrytere ute på
prøve ødelegger omdømmet til alle politikerne på Stortinget.
«Alt du gjør sender en melding om hvem du er», ifølge den amerikanske juristen Michael Josephson. Nettopp. Derfor er det utålelig at våre fremste tillitsvalgte jukser med reiseregningene. Det er fullstendig ødeleggende for tilliten – og demokratiet.

Aftenposten har gjort en formidabel jobb med å sjekke stortingsrepresentantenes reiseregninger. Siden høsten 2018 har avisa analysert flere tusen. Det er fem måneder siden det ble avdekket at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp) har levert fiktive reiseregninger for 290.000 kroner. Han er nå siktet for grovt bedrageri, i tillegg til trusler.
Men Keshvari-saken var altså ikke et enkeltstående tilfelle, men kanskje heller toppen av isfjellet. Tirsdag ble det kjent at Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd 60.000 kroner fra Stortinget for flere reiser som aldri har funnet sted. Blant annet skrev Liadal reiseregning da hun var på konsert med Beyoncé i København.
 
Vi snakker altså ikke om «alle kan gjøre feil»-bortforklaringen, men om bevisst bedrageri. Stortingsrepresentanten må derfor behandles på samme måte som alle andre borgere som svindler for eksempel Nav, altså anmeldes. Og det er opplagt at karrieren som politiker bør være over når stortingsperioden er slutt i 2021.

Stikkprøver Aftenposten har gjort av 47 reiseregninger viser at for hele 11 av dem var det krevd - og blitt utbetalt - for mye. Beløpene som må betales tilbake varierer fra 176 kroner til 3.111 kroner.  Blant annet må Nordland Høyers Jonny Finstad betale tilbake 380 kroner for kostgodtgjørelse han ikke skulle hatt. Det samme gjelder Arbeiderpartiets Hadia Tajik. For henne er beløpet 264 kroner.
Uten å unnskylde disse to spesielt, og forutsatt at det ikke finnes flere og større feil: Det er småpenger som ingen blir verken fattig eller rik av. Med så beskjedne beløp kan forklaringen om at «alle kan gjøre feil» faktisk være troverdig.
 
Samtidig er det høyst betenkelig at feil gjøres av så mange – bevisst eller ubevisst. Noe kan skyldes uklarheter rundt reglene. Men dessverre tyder det høye antallet på at forklaringen må finnes et annet sted. Så mange folkevalgte er tross alt ikke så dumme at de ikke er i stand til å lese reglene, fylle ut et skjema eller vite hvor de er.

Falske reiseregninger er levert, uten å ha blitt oppdaget, over så mange år at det kan ha ført til at en ukultur har fått feste seg. I tillegg til millionlønn og en rekke fordeler andre bare kan drømme om: Noen snyter skattebetalerne og tusker til seg så mye penger de kan, i vinnings hensikt. Hvor mange falske eller uriktige reiseregninger som ikke er avslørt, vet vi ikke.
Når folkevalgte oppfører seg som vinningsforbrytere ute på prøve, ødelegger det omdømmet til hele nasjonalforsamlingen. Nå strammer Stortingets presidentskap inn reglene. Det er bra, og nødvendig.

Anledning gjør tyv, heter det. Det gjelder tydeligvis også de som skal være våre fremste tillitsvalgte.