fredag 5. juni 2015

Siste stikk til Stoltenberg?

«Ethvert komplisert problem har en enkel løsning – den gale». 
Sitatet har ukjent opphav, med beskriver godt Arbeiderpartiets tilnærming til rus. Politikken har spilt falitt; ikke minst når det gjelder behandling og ettervern. Så velges den enkleste løsningen: Gi de syke mer av det som har gjort dem syke: heroin.  

Hvilken annen sykdom behandles på samme måte?

Sentrale personer i Arbeiderpartiet har førstehånds kjennskap til hva heroin gjør med mennesker, og ikke minst: pårørende. Nå avdøde Ninni Stoltenberg var tung misbruker i årevis. Hennes far, Thorvald Stoltenberg, ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som i 2010 bl.a. konkluderte med at heroinassistert behandling var veien å gå. Utvalgets konkusjoner ble overlevert Stoltenberg-regjeringens helseminister.

Heroinbasert behandling er møtt med massiv motstand fra fagfolk som har lang erfaring med behandling av narkomane.  Det ble også kritisert at en med personlig erfaring fra egen familie ledet utvalget. Stoltenberg blander private forhold med en offentlig sak om behandling av rusmisbrukere, mente psykiater Dag Furuholmen, som selv var med på å etablere behandlingsinstitusjonen Veksthuset. Det ble også kritisert at ingen fagpersoner var med i utvalget.

Personlig erfaring er sjelden negativt når saker skal utredes eller vedtas på vegne av samfunnet. Men man kan altså komme for nært. Da mister man oversikten. 

Det finnes andre eksempler. Tidligere statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) var sterkt motstander av homofile ekteskap, og lovet velgerne at hun ville kjempe mot en lovendring. Men dette ville også ramme Kleppas homofile sønn. Hun sto i fare for å miste all kontakt med ham.  

I 2008 snudde derfor Kleppa, og fortalte at hun etter en lang og smertefull prosess likevel hadde bestemt seg for å si ja til å likestille homofile med heterofile i ekteskapsloven.

Det er menneskelig, og forståelig, at trusler om å miste at all kontakt med egne barn kan få politikere til å endre mening. Men er det akseptabelt at en slik bakgrunn avgjør saker som får så store konsekvenser for et helt samfunn? 

At Ap nå går inn for et prøveprosjekt der tunge narkomane skal få gratis heroin, er kanskje en naturlig fortsettelse av Stoltenberg-familiens erfaringer og posisjon i partiet. Men det er en dårlig løsning, mener Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO, som nylig møtte Aps helsepolitikere.

Ja, altfor mange dør av overdoser. Men enda flere ødelagte liv går tapt fordi folk drikker seg ihjel, eller dør av alkoholrelaterte sykdommer.

Skal vi ikke likegodt gi gratis sprit til alkoholikerne?

"Man kan komme for nært. Da mister man oversikten"