torsdag 13. juni 2019

Kloakken, baby...

Man kan irritere seg over graving, som her i Bankgata, men
det er helt nødvendig for at infrastrukturen skal fungere.
«Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi lar være å gjøre», ifølge den engelske teologen og filosofen Richard Whately (1787-1863).  Med adresse spesielt til alle folkevalgte med ansvar for å bruke offentlige penger på de riktige sakene. Uansett hvor lite velgervennlig vann og kloakk er.

Vannverksskandalen i Askøy er et faktum. Et par tusen er syke av forurenset drikkevann. Når dette skrives er 62 av dem så alvorlig syke at de er innlagt på sykehus. Dødsfallet til en ettåring knyttes også til forurenset drikkevann, uten at dette pr. nå er endelig bekreftet.
Allerede i 2002 vedtok Askøy kommune å bygge nytt vannverk. 17 år senere er arbeidet ikke engang påbegynt. Årsaken til at planene ble vraket, er at beboerne skulle spares for høyere vannavgift. Begrunnelsen for å utsette investeringene holder rett og slett ikke vann. Det er politikernes jobb å ta også upopulære avgjørelser, når det er nødvendig. Spør beboerne i Askøy i dag om de er villige til å betale noen kroner mer i vannavgift.
 
Det skal sies at Askøy ikke er alene om å utsette nødvendige investeringer i vannledninger og anlegg. Det totale etterslepet på vedlikehold er svimlende 220 milliarder kroner ifølge ferske tall fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Gamle vannrør, som ligger side om side med like gamle og dårlige kloakkrør, lekker som en sil. Kvaliteten på vannet som kommer ut av kranene er i mange tilfeller så dårlig at det må kokes.

En katastrofal svikt fra politikernes side, som har ansvaret for sikker vannforsyningen til innbyggerne.
Dette er gammelt nytt. Det er faktisk helt vanlig at vedlikehold og investeringer i infrastruktur er salderingspost i budsjettene. Rapporten «Norges tilstand 2015» viser at etterslepet på vedlikehold og oppgradering av infrastruktur er på ufattelige 2600 milliarder kroner. Det omfatter alt fra jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier, vannforsyning og offentlige bygninger som fengsler og sykehus. Noe arbeid for å bøte på tidligere tiders forsømmelser er satt i gang. Men det monner knapt i det totale bildet; det er en dråpe i havet. Jeg vil påstå at det ikke finnes én kommune i landet som ikke har en eller annen manglende «kjedelig» investering på samvittigheten. Noe alle med ansvar vet burde være gjort, men som utsettes og utsettes inntil det tvinger seg fram at noe må gjøres.

Da kan det være for sent, som i Askøy. Og mye dyrere.

Det er de folkevalgtes ansvar at drikkevannet er trygt, og at kloakken fungerer. Likevel kommer vi ikke til å se mange lokalpolitikere drive valgkamp med «Ja til ny kloakkledning» øverst på programmet før valget i september. En sånn parole sanker neppe mange stemmer, i motsetning til gratis skolemat og bompenger. Det burde det. Og de som stiller til valg bør skjønne det:
Kloakken baby… Det finnes ikke noe mer sexy i noe kommunebudsjett.