søndag 3. juli 2016

Lykkejegere i lykkeland

I MDG er den brutto lykken i partiet stigene.
«Lykkelige mennesker er fiaskoer. De har det så godt med seg selv at de gir blaffen», mente krimdronningen Agatha Christie (1890-1976).

Det finnes politikere som mener at vi skal være så lykkelige at vi kan ende som enda mer selvtilfredse fiaskoer hele gjengen. Enkelte vil faktisk ha vedtak på at vi skal være lykkelige; tro det eller ei.

Overivrige politikere mener det kan bestemme over alt og alle. Iveren etter å gripe inn i enkeltmenneskers liv kjenner ingen grenser. Nylig fikk vi nok et eksempel, da Miljøpartiet De Grønne (MDG) oppsummerte siste halvår: Ifølge Rasmus Hansson er den brutto lykken i partiet stigende. Til tross for at oppslutningen er fallende.  
På pressekonferansen ble et nytt mål presentert, i samarbeid med Kristelig Folkeparti. Det er sendt brev til regjeringen hvor det foreslås at Norge skal styres etter et lykkemål som brutto nasjonal livskvalitet, i tillegg brutto nasjonalprodukt (BNP).

Ideen kommer opprinnelig fra fjellandet Bhutan, der kongen i 1972 bestemte at landet skal måle sin fremgang i «brutto nasjonal lykke» i stedet for brutto nasjonal produksjon. Som det aller første i verden, startet det lutfattige landet Bhutan i 2008 med å måle befolkningens lykke. Lederne i det vesle fjellandet i Himalaya mente at innbyggernes samlede lykke var viktigere enn økonomisk vekst. De utviklet en indeks som ligner på FNs levekårsindeks, og den første målingen viste at 68 prosent av bhutanerne var lykkelige.
Siden har ideen spredd seg. Nylig avgåtte David Cameron gjorde dette til en av sine hovedsaker. I 2010 bevilget han 20 millioner kroner til å utrede hvordan britenes lykke kan måles.  Også EU og OECD har startet et arbeid med å finne indikatorer for livskvalitet.

Nå vil MDG og KrF altså måle nordmenns lykke. På en skala fra én til ti; hvor lykkelig er du? De mener det er et paradoks at selv om Norge har blitt mye rikere siden 1950, målt i BNP, er vi ikke blitt noe særlig lykkeligere, om vi skal tro forskerne. Stortinget bør be regjeringen snarest å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt, mener de. KrF-representantene Syversen og Bondevik foreslo det samme i 2009. Forslaget ble høflig arkivert av Stortinget.
I mars ble World Happiness Record lagt fram. Den kartlegger lykken i 158 ulike land, og viser at Norden klarer seg svært bra.  Danskene er de lykkeligste i verden. Island og Norge ligger på tredje- og fjerdeplass, bare slått av Sveits. Nordmenn er til og med mer lykkelige enn for ti år siden. England er på 23. plass. Bhutan på 84. plass.

Lykke kan ikke kjøpes for penger, heller ikke i verdens mest velfødde land. Den kan heller ikke vedtas av velmenende politikere.
"På en skala fra en til ti, hvor lykkelig er du?"