torsdag 25. april 2019

En eksplosivt dårlig idé

Frivillig vendte de Norge ryggen, og sluttet seg til 
 terrorhæren. Det er ingen grunn til å hjelpe IS-kvinnene hjem.
«Det finnes ikke problembarn, bare problemforeldre», ifølge den skotske pedagogen Alexander Sutherland Neill (1883-1973). Det ser vi nå, når uskyldige barn er ofre for IS-mødrenes veivalg. Nå vil regjeringen hente hjem antatt foreldreløse norske barn med IS-foreldre. Det er en riktig avgjørelse; barn skal ikke lide for foreldrenes synder. Hvis noe land skal ha forutsetning for å «avkode» dem, og hindre at de vokser opp til å bli terrorister med rett til å komme hit uansett, så er det Norge.

Problemet er IS-mødrene, de som frivillig vendte Norge ryggen og dro til Syria for å slutte seg til det verste terrorregimet vi har sett i nyere tid.  I forakt for vår vestlige kultur og verdier - og med en drøm om sharia og kalifatet – la de Norge bak seg. Nå vil de hjem.  Jeg har ikke registrert noen anger for bestialske drap og terror i Allahs navn. Det er egne barns beste de tenker på, ikke ofrene for IS’ herjinger.
Det som ikke er like forståelig, er forsøkene på å ufarliggjøre kvinnene, som om de er uskyldige ofre i stedet for radikaliserte islamister. 1. påskedag – samtidig som selvmordsbombere gikk til angrep på kirker og hotell på Sri Lanka - benyttet preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, gudstjenesten til å be regjeringen hente hjem alle norske barn av IS-krigere.  Også foreldrene må få komme, fordi man ikke bør skille barn og foreldre, utdypet den tidligere biskopen i Borg.

Virkelig? I Norge skiller barnevernet foreldre og barn nær sagt hver eneste dag, og plasserer barna i fosterhjem eller institusjoner.  Til barnas beste. Det må åpenbart være til barnas beste å skille dem fra IS-foreldrene, hvis de altså går med på det. Lederen for bispekollegiet hadde kanskje ikke fått med seg at én av selvmordsbomberne på Sri Lanka var kvinne, gift med en annen av selvmordsbomberne? 

En annen som har gjort forsøk på å ufarliggjøre IS-mødrene er Lars Gule, terrorforsker og førsteamanuensis ved OsloMET. I en kronikk i Dagbladet forleden viser Gule til en undersøkelse fra 2015, som viser at én av hundre fremmedkrigere som har vært i Syria/Irak har vært involvert i terroraksjoner i Europa etter hjemkomsten.  Men det var altså før 2015, da IS fortsatt holdt territoriet og fremmedkrigerne knapt var begynt å vende hjem.

Har Lars Gule allerede glemt at én forskrudd terrorist kan være nok?

Hjemvendte IS-kvinner vil få relativt korte fengselsstraffer, fordi det vil være nærmest umulig å bevise at de har drevet med annet enn hjemmetjeneste, propaganda og rekruttering.  Etter et par år er de ute igjen, og går fritt rundt sammen med mange andre hjemvendte IS-krigere.   
Det er utilgivelig naivt og korttenkt å tro at IS-mødrene legger vekk islamismen, holdningene, beundringen for IS og drømmen om kalifatet idet de krysser grensen til Norge. Noen kan være potensielt tikkende bomber.

Å hente dem tilbake sammen med barna, er en eksplosivt dårlig idé.