fredag 22. november 2013

Brosteinsenglene

Apropos på trykk i Avisa Nordland 9. november 2012

«Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for våre medmennesker, og respekten for dem som er annerledes enn oss selv», ifølge den nederlandske forfatteren Cornelis Johannes George Spoelstra (1901-1994).

Det kunne ha vært mottoet til Kirkens bymisjon. I Bodø er Bymisjonen de fremste til å hjelpe mennesker med liv like skjøre som glassenglene som lages og selges før jul.

Historien til Kirkens bymisjon er langt eldre enn de vel 20 årene den har vært i virksomhet i Bodø. Den ble grunnlagt som Christiania Indremissionsselskap i 1855. Grunnleggerne var frivillige entusiaster som ville bidra til å lette «kirkenøden» i en sterkt voksende hovedstad med få kirkelige ressurser.

De første «bymisjonærene» var inspirert av den diakonale bevegelse fra Tyskland, og hadde vanskeligstilte industriarbeidere og deres familier som målgrupper.

Kirken har til alle tider, og på ulikt vis, drevet veldedig arbeid. Men det var først gjennom den moderne Bymisjonens konstante nærvær der de trengende faktisk er, at Kirken fikk et tilbud med en dørterskel så lav at de som skal nås klarer å komme seg over og innenfor.

Bymisjonen har utviklet seg fra å være en vekkelsesbevegelse til en moderne storbedrift innen helse- og omsorgssektoren, med store oppdrag for stat og kommune.
Den er fortsatt en pådriver i norsk samfunnsliv for rettferdighet og solidaritet med vanskeligstilte grupper.

Så er da også brostein ett av symbolene Bymisjonen bruker, ved siden av roser, lys og kors. «Vårt menneskesyn gir oss et samfunnssyn som forplikter oss til alltid å tale og handle på vegne av de som er svakest stilt i samfunnet», er filosofien.

Kirkens bymisjon er ikke alene om å sette mennesket først, og å være et sted der de elendige kan møtes. Også Frelsesarmeen arbeider ut fra prinsippet om «soup, soap and salvation»: Først skal menneskene ha mat, så dusj, rene klær og et sted å sove. Sist kommer frelsen.

Det er å hjelpe medmennesker som er det viktigste. Alle skal føle seg velkomne; også de som gang på gang mislykkes i å ta grep om eget liv.

For pårørende, som sliter seg ut i kampen for én som sliter ut seg selv, er både Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen uvurderlige støttespillere.

Gatas verden er brutal. Bymisjonens mål er å gjøre hverdagen bedre for dem som lever sine liv der, ifølge en av de ansatte.

I dag driver Kirkens bymisjon i Bodø rustiltak, samt Kirkens SOS, Batteriet Nord-Norge og egen prestetjeneste. Den ønsker å se og avdekke nøden i vår egen by, særlig innenfor rusfeltet. Rundt 50 frivillige er med på å holde hjulene i gang.

I år er aksjonen til Kirkens bymisjon «Gled en som gruer seg til jul». 
Vår aksjon bør være: Gled Bymisjonen, sånn at Bymisjonen kan glede brosteinsmenneskene.

Det er det nemlig få andre som gjør.


«En dørterskel så lav at alle klarer å komme seg over og inn».