torsdag 8. oktober 2015

Nok er nok

«Politikere er lykkeligst når de snakker, men ulykkelige når de må bestemme seg», ifølge den britiske politikeren Julian Critchley (1930-2000).

Nettopp. Det er derfor de nye rusboligene i Hålogalandsgata i Bodø fortsatt bare er til pynt, snart ett år etter at de sto ferdige. Et monument over dårlig planlegging og vinglete politikere, der viljen åpenbart er større enn evnen. Hele saken oser av trenering og ideologisk prinsipprytteri som ikke har ført noe steds hen.

De påberoper seg altså at alt gjøres i beste mening. For hvem? Ikke rusmisbrukerne i alle fall. Både de, andre i den altfor lange boligkøen og resten av bodøværingene befinner seg nå i en tilstand av oppgitthet, hoderystende forundring og tiltakende fortvilelse over at det går an å lage så mye rot av så lite. 

En sak bystyret altså har hatt flere år å få orden på.

Det fører for lang å ta alt her. Men helt siden bystyret forlot planen om boliger i Årnesveien, og i 2012 fattet vedtak om i stedet å bygge 16 nye boenheter i Hålogalandsgata, har det altså gått flere år. Det har vært krangel om mangel på penger til drift. Det har vært sendt ut anbud, som ble trukket tilbake igjen. Det har vært ansatt daglig leder, som nå er gått over i annen jobb. Det har vært diskusjoner partiene imellom om hvem som har den beste løsningen, (ikke for rusmisbrukerne vel å merke, men for eget partipolitisk ståsted). Det har vært beskyldninger om bevisst trenering. 

Det har vært løfter. Og nye løfter; som knapt noen tror på lenger. Aller minst rusmisbrukerne.

Foreløpig siste kapittel ble skrevet denne uka, fordi administrasjonen i Bodø kommune foreslår å legge ned Natthjemmet som drives av Frelsesarmeen, for å finne driftsmidler til Hålogalandsgata. Det vil selvfølgelig ingen, og de største krokodilletårene gråter Høyre, som har hovedansvaret for at hele saken er blitt en farse. Eller rettere sagt: en tragedie med altfor mange akter.

I går var rusboligene i Hålogalandsgata sak i Ruspolitisk råd – igjen. Det er startskuddet for nok en rundgang i politiske organer. Rykk tilbake til start, med andre ord.

Men vet dere hva, folkens? Nok er nok. Vi gidder ikke høre flere bortforklaringer eller begrunnelser.  Vi gir blanke i om dere sitter i bystyret for de røde eller grønne, gule eller blå. Vi har fått evig nok av politikere som rir ideologiske kjepphester i alle retninger, og beskyldninger om hvem som har bevilget for lite penger til hva. Og når.

Vi er overfôret inntil det kvalme med påstått omsorg for de aller svakeste; tror dere virkelig at rusmisbrukerne bryr seg om det er Frelsesarmeen, kommunen eller Bymisjonen som driver stedet? Så se å få tatt rusboligene i bruk! Nå!

"Et monument over politikere der viljen åpenbart er større enn evnen"