torsdag 2. mai 2019

En avsporing

I stedet for å moralisere, bør seriøse politikere konsentrere
seg om å få transportbransjen opp av grøfta.
«At jetflyet har utkonkurrert propellflyet, er et bevis på at du kommer lenger med å dytte enn med å dra», er et sitat med ukjent opphav. Noe å tenke på for dem som nå vil påføre oss flyskam. Uten tanke for at nær sagt hele halve Norge ikke har andre alternativer enn nettopp fly, sitter det folk på Grünerløkka i Oslo og moraliserer over folk i resten av landet.

En av dem er Eivind Trældal fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), som i en kronikk i VG forleden utbasunerte at selvfølgelig skal vi føle flyskam. Det er en avsporing. Én ting er at det å påføre folk skam neppe er spesielt effektiv. Pisk er ikke nødvendigvis bedre enn gulrot for å endre holdninger. En annen ting – og like viktig – er å se på alternativene.  Som altså knapt finnes. Det burde den samme Trældal vite, for da MDG holdt landsmøte i Narvik i 2016 tok flere representanter fly. Selv om de kunne tatt tog gjennom Sverige og til Narvik. En av dem som fløy var partiets daværende leder, «fordi det var for langt unna», som det ble sagt den gang.
For MDG er alternativ transport sykkel, elbil eller tog. Miljøvennlige alternativ alle sammen, men tog finnes altså ikke nord for Bodø, bortsett fra strekningen Narvik-Kiruna.  Med de lange avstandene vi har i Nord-Norge, betyr el-bil både rekkeviddeangst og ladekø. Fra Bodø og sørover kan tog være et alternativ, hvis vi altså har tid nok. Men Nordlandsbanen er gammeldags og dieseldrevet, og jeg skal ikke engang forsøke å regne på hva som gir de største utslippene: 50 minutter med fly Bodø- Trondheim, eller ti timer med tog trukket av diesellokomotiv.

Landsmøtet i MDG i 2013 vedtok å satse på utbygging av Nord-Norge-banen. Så ble saken parkert på et sidespor.  Selv om tiden for engasjement er nettopp nå, når Jernbanedirektoratet utreder banen, gir ikke partiledelsen saken oppmerksomhet.  Da hjelper det lite at lokale MDG-ere står på kravet. I papirene til landsmøtet i MDG, som er i slutten av mai, finner jeg ikke et ord om Nord-Norge-banen,  elektrifisering av Nordlandsbanen, eller krav om mer gods over fra vei til bane. Et forslag om å forby reklame for miljøfiendtlig transport, skal dog behandles. Å ta fly skal altså bli like skambelagt som å røyke.
 
MDG er for så vidt ikke alene. Hittil i år er det kun landsmøtet i SV som har støttet kravet om Nord-Norge-banen. Sentrale politikere er ellers unnfallende, eller helt tause.
 
Det er andre store miljøutfordringer MDG-politikere bør vie oppmerksomhet. I 2013 la Tollpost Globe ned sjøverts godstransport med containerskip mellom Bodø og Alta. Det betød sånn ca. 6000 flere vogntog på til dels dårlige og farlige nordnorske veier. Knallhard konkurranse fra transport med trailere gjør at Norges største godstransportør på jernbane, CargoNet, vurderer å avvikle driften til sommeren. Skjer det, vil det kunne bety 365.000 flere vogntogturer årlig på Landsbasis. I tillegg til forurensning er vogntogene livsfarlige for øvrige bilister

Fly et nødvendig «onde» i store deler av landet. Så i stedet for å moralisere over andres reisevaner, bør seriøse MDG- politikere konsentrere seg om få transportbransjen opp av grøfta.