fredag 6. juni 2014

Bil, båt, bane og bullshit

«Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, men også for det vi lar være å gjøre», mente den engelske teologen og forfatteren Richard Watley (1787-1863).

Da er det mange som har mye å svare for.

Godstransport til sjøs taper andeler til veitransport, stikk i strid med målsettingen om å frakte mer via sjøveien. – De siste årene har det gått i helt gal retning, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Konteinerskipet «Tege» seilte sin siste tur fra Bodø til Alta i fjor. For å erstatte denne ruta må så mange som 8000 nye lastebiler legge ut på til dels dårlige nordnorske veier. Det øker både risikoen for ulykker, utslipp og slitasje på veiene.

Og NHO presser på får å tillate 25 meter lange vogntog på veiene.

Jernbane da, dette gjennomsubsidierte og lovpriste transportmiddelet som noen er så heldige å ha tilgang til? Standarden på Nordlandsbanen er en skandale; driver de ikke fortsatt med manuell sporveksling på Fauske?

Og der jernbanen er et alternativ og en suksess – som Saltenpendelen – der satses det vel mer? Nei da. Kapasiteten er sprengt. Folk må stå mellom Rognan og Bodø; er det rart at mange velger å pendle med bil?

Nå bygges omsider nytt togstopp på Tverlandet, som vil gi enda flere pendlere mulighet til å bruke tog. Hvis det altså er plass i rushtiden.

Togstoppet koster 26 millioner. Det koster vel tre millioner i året å hekte på ei ekstra vogn på Saltenpendelen, slik at banen virkelig blir et reelt alternativ for så mange som mulig.
Men det sier Samferdselsdepartementet nei til.

Norsk transportpolitikk er en eneste lang tragedie, der den ene ikke vet hva den andre gjør, eller ikke bryr seg om det. Stortinget overkjøres like glatt som en dårlig skodd trailer  på vinterføre.

Målet om å flytte gods fra vei til sjø eller bane er tverrpolitiske visjoner som i en årrekke har blitt pulverisert grunnet uklar ansvarsfordeling. Det er mange statsråder de siste ti årene som har et ansvar for Riksrevisjonens sterke kritikk, påpeker Bellona overfor NRK Nordland.
Det fortviles altså over en lav sko over utviklingen. 

Det er ikke én positiv ting å si om saken, bortsett fra at flere utenlandske trailersjåfører for mer å gjøre.

Likevel er det ingen politikere som for alvor reagerer på at ulike regjeringer stilltiende har latt være å oppfylle Stortingets intensjoner.

Heller ikke daværende samferdselsminister i den rødgrønne regjeringen, Marit Arnstad (Sp). Også hun toet sine hender, og viste til at aktørene i næringen selv velger sine transportmidler.

Regjeringen jobber for å sikre gode rammevilkår for alt fra fosterforeldre til industrien. Nå jobbes det for eksempel med en melding om rammebetingelser for oppdrettsnæringen.

Hvem sier at ikke regjeringen kan følge opp Stortingets intensjoner, og også legge fram en melding om rammebetingelsene for transport til sjøs?

Det handler om evne og vilje. Alt annet er bullshit. Det er det til gjengjeld nok av. 

"Stortinget overkjøres like glatt som en dårlig skodd trailer  på vinterføre".