mandag 17. mars 2014

Et sykere samfunn

«Livet en seksuelt overført sykdom med en dødelighet på hundre prosent, ifølge den engelske psykiateren Ronald David Laing (1927 – 1989). Men før vi dør, skal stadig flere av oss medisineres.

Folkehelseinstituttet og NRK melder at det er store variasjoner distriktene imellom over hvor mange som bl.a. får diagnosen ADHD. Aldri har så mange unger fått diagnosen, og medisineres deretter. Nordland er på topp når det gjelder barn med psykiske diagnoser.

Nye diagnoser gjør at flere blir regnet som syke enn tidligere, og hver enkelt har ofte én, to eller kanskje tre diagnoser. En av forklaringene på de mange diagnosene, er at stadig mer blir inkludert i sykdomsbegrepet.

Spilleavhengighet er for eksempel en diagnose. Ikke å klare å slutte å røyke er også en diagnose. I dag heter det nikotinavhengighet. Overvektige nordmenn – som spiser for mye og usunt og trimmer for lite – er også noe som helsevesenet nå skal reparere. Sånn tar man vekk den enkeltes ansvar for eget liv.

Heldigvis er det noen som setter spørsmålstegn ved det moderne samfunnets trang til å putte alle i bås; og helst med en passende diagnose.

Både forskere og andre har ropt varsku. Helt naturlige variasjoner i barns oppførsel – noen er mer viltre og ukonsentrerte enn andre – er blitt en sykdom som kommer til å følge dem resten av livet.

Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, er en av dem som er skeptisk til utviklingen. Han mener det i mange tilfeller er for lett å få en diagnose, og at det foregår en overdiagnostisering på enkelte områder.

En annen er professor ved UiT, Olaug S. Lina. Stadig mer av det vi før omtalte som menneskelige karaktertrekk blir i dag gitt medisinske navn og merkelapper, uttalte hun i et intervju nylig.

Manualen som ble kalt en bibel innenfor psykisk helsebehandling, det amerikanske diagnosesystemet DSM-5, ble lansert i 1952. Den gang inneholdt boka 106 diagnoser. Da en ny utgave kom i 1994, inneholdt den 297. I dag teller manualen over 400 diagnoser; er det rart det er manko på psykologer og psykiatere?

Jo mer som plasseres i kategorien for det sykelige, jo mindre plass blir det igjen til det normale. Hvis du opplever en dyp og naturlig sorg etter å ha mistet din partner, risikerer du i dag at en psykolog forteller at du lider av depresjon. Du er ikke lei deg, du er syk.

Toleransen for dem som er annerledes er blitt mindre. – At fagfolk skal gis makt og myndighet til å definere hva som er et godt liv, og hva som er gode egenskaper, er bekymringsfullt. Den største vinneren er de som produserer medikamenter. I tillegg er det leger, psykologer og psykiatere som får mer arbeid, mener Lian.

Det er mange som tjener på å gjøre oss til pasienter. Legemiddelindustrien og apotekkjedene trengs ikke å nevnes engang. Interesseorganisasjonene er en annen aktør i sykdomsmarkedet, som profitterer på flere (syke) medlemmer. Og nærmest forlanger at medlemmene skal få en diagnose.


Når så du forresten en by- eller bygdeoriginal sist?

"Er det rart det er manko på psykologer og psykiatere?"