onsdag 27. mars 2013

På toleransens tålegrense

Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, ikke sant?
Bortsett fra jødiske guttebarn, og muslimske jentebarn.
                                                                 (Illustrasjonsfoto)
«Slå aldri av på det som er godt og rent. Det er så feigt, og du angrer det så fryktelig», mente Bjørnstjerne Bjørnson. I dag er vi igjen i den situasjonen at vi er nødt til å minne våre toppolitikere om at feighet ikke er noe å trakte etter. Tvert imot.

Regjeringen vil ikke forby omskjæring av gutter, men foreslår i stedet at det skal skje på sykehus. Dette til tross for en utbredt holdning om at å legge et nyfødt barn under skalpellen hvis det ikke er medisinsk begrunnet – enten det er jenter eller gutter – ikke er riktig.


Hvorfor skal tradisjoner i noen religiøse samfunn unntas fra dette?

At det er en flere tusen år gammel tradisjon, kan ikke være noe argument i dagens samfunn. Det er nettopp slike tradisjoner som skal utfordres. Det er også en gammel tradisjon i noen kulturer å omskjære kvinner. Det er nå forbudt i Norge.

Prinsipielt har også gutter rett til å bestemme over sin egen kropp; det høres velkjent ut for politikere på venstresiden,* ikke sant?

Man er fortsatt en god jøde eller muslim uten å være omskåret; heldigvis tar stadig flere foreldre dette valget på vegne av sine barn.

Norge har vært foregangsland før, og uten sammenligning for øvrig: På hunderasen boxer, en krysning mellom bulldogg og en nå utdødd rase, var det tidligere helt vanlig å kutte både hale og ører. Hundene skulle ha et «riktig utseende».


Norge var først ute i verden med å innføre forbud mot ørekupering, allerede i 1954. Forbudet mot kutting av hale ble innført 1988. Begrunnelsen var at kupering er unødvendig amputasjon av deler eller kroppsdeler hos dyr, som utelukkende var kosmetisk begrunnet. Nå er kupering forbudt i de aller fleste land. Men det er bare når det gjelder hunder.

Guttebarn derimot ...

Heldigvis har vi fått et nytt barneombud, som fornuftig nok mener at Helse- og omsorgsdepartementet bør innføre en aldersgrense på omskjæring av gutter. Barn skal selv få bestemme over egen kropp.

Det nye barneombudet mener at guttebarn ikke skal kunne omskjæres før de selv er gamle nok til å si sin mening, og forstå hva et slikt inngrep innebærer. Med en aldersgrense på 15 eller 16 år kan barnet selv få bestemme.
 

Det er nedslående og deprimerende å se venstresiden i norsk politikk – som har gått i front mot Den norske kirke enten det gjaldt kvinnelige prester, likestilling, holdningen til enslige mødre eller homofiles rettigheter – liste seg rundt på gummisåler for ikke å såre eller støte andre trossamfunn.

Å omgå problemet løser det ikke.

Norge har lovfestede verdier som vi tror er riktige, og som vi vil verne om. En av disse verdiene er at vi fødes som vi er, og at det er forbudt å gå løs på forsvarsløse barn med skalpell.

Istedenfor å konfrontere og utfordre, velger regjeringen nå minste motstands vei. Da heller innføre forbud mot solarium for ungdom under atten.

Så har man gjort sitt for barna.


"Gå utenom, sa Bøygen". 
                                   Fra Henrik Ibsens «Peer Gynt»

* Kommentaren sto på trykk i Avisa Nordland før regjeringsskiftet høsten 2013, men er like aktuell og gjelder også dagens regjering.