torsdag 21. april 2016

Det utålelige

«Alt er ikke sagt fordi om en lov har talt», påpekte den franske forfatteren Victor Hugo (1802-1885).

Akkurat det er det mange som kjenner på nå, etter at massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik på ett punkt vant i saken han reiste mot staten. Soningsforholdene med isolasjonen er brudd på menneskerettighetene, de er umenneskelig og nedverdigende, mener Oslo tingrett. Dommen er et hån mot de 77 ofrene for terroren, de som overlevde med store skader, deres familier og mot resten av det norske folk. Og order «umenneskelig» er tømt for innhold.

Det er to saker den siste tiden som har opprørt mange. Ja, som framstår som direkte uforståelig og provoserende. Den første gjelder mulla Krekar, som ble frikjent for trusler i mars, satt fri og nå vil kreve erstatning fra den norske staten. Krekar vil ha 200.000 kroner i oppreisning fordi han mener at rettsprosessen mot ham har ødelagt hans gode navn og rykte.

Hvilket gode navn og rykte? Den tidligere geriljalederen fra Nord-Irak har møtt i norske domstoler 60 ganger siden han kom til Norge i 1991. Italia har begjært ham utlevert mistenkt for å være leder for et terrornettverk. Høyesterett har konkludert med at Krekar er en fare for rikets sikkerhet. 

At norske myndigheter ikke klarer å bli kvitt fyren, er et kapittel for seg selv.

Ja, vi er glade for at Norge er en rettsstat. Nei, vi kan ikke velge at dette bare skal gjelde noen; da er ikke Norge en rettsstat lenger.  Og vi kan heller ikke være bare litt for menneskerettigheter.

Men i nesten enhver domsavsigelse er det rom for skjønn. Så også i denne. Og i Krekar-saken. Og selv om en domstol skal være fri og uavhengig - og aldri skal la seg påvirke av det generelle offentlige hylekoret og den til enhver tid rådende stemningsbølgen – må det være lov å påpeke at det også utøves mye dårlig skjønn av folk med juridikum og svart kappe. 

For hvordan er det mulig å tolke mulla Krekars uttalelser om statsminister Erna Solberg som noe annet enn en trussel?

Norge hadde ikke vært noe mindre rettsstat om utfallet både i Krekar-saken og Breivik-saken hadde blitt et annet. Men det hadde åpenbart vært mer i tråd med folks alminnelige rettsfølelse.

Tanken på at massemorderen nå sitter på cella (unnskyld, to rom og kjøkken med Playstation, tv og treningsrom) og fryder seg over at han har vunnet over den staten han hater så mye, er simpelt hen utålelig! Og ærlig talt: Jeg gir blaffen i om terroristen påføres psykiske skader av isolasjon. 

Dessverre vil denne seieren - hvis dommen blir stående - bare anspore den forskrudde, selvopptatte massemorderen til flere rettssaker der han kan posere med nazihilsen og ha all oppmerksomhet rettet mot sin person. Som er uten anger.

Det unner jeg ham ikke.

"Mye dårlig skjønn er utøvd av folk med juridikum og svart kappe"