torsdag 19. mars 2015

Pamp og prakt

LO-leder Gerd Kristiansen har millionlønn, og en pensjon
vanlige folk bare kan drømme om.
«Den enes lønnsforhøyelse er den andres prisforhøyelse», ifølge den britiske politikeren Harold Wilson (1916-1995). Det er nok derfor fagforeningskontingenten stiger jevnt og trutt.

Lønnsnivået til ledere i ulike fagforeninger har vakt oppsikt, etter at DN offentliggjorde dem tidligere i uka. Med rette. LO-leder Gerd Kristiansen tjener mer enn statsministeren. Til sammen rundt 1,6 millioner, medregnet honorar for å sitte i Amedias styre, der LO er eier. Du vet, mediekonsernet som presser ansatte ut i tidligpensjon, og sender arbeidsledige ut porten i hopetall.

En LO-leder skal ha ei bra lønn; det skulle bare mangle. Men lønna må noenlunde gjenspeile lønnsnivået til medlemmene LO representerer. Så vidt jeg vet er gjennomsnittslønna i Norge rundt 500.000 kroner.  I LO er den sannsynligvis langt lavere; medlemmene i Handel og Kontor tilhører ikke akkurat lønnsadelen. Og derfor blir sammenligningen med NHO-lederen eller presidenten i Legeforeningen helt uinteressant. De følger flokken, og tuter med de "ulvene" de leder.

Kan noen forresten forklare meg hvorfor LO-lederen skal ha gratis bil i tillegg til pendlerleilighet og ditto pendlerfradrag? Hun kan vel ta bussen som alle andre? Og skamløst tildeles lederen en etterlønn og pensjon som ikke er til å snakke om engang!  

Å høre LO-lederen forsvare sitt eget lønnsnivå er en ytterst pinlig forestilling. Argumenter om stort ansvar og jobb hele døgnet uten overtidsbetaling har vi hørt før. Det har prellet av, når LO har dundret løs på høye lederlønninger. 

Nå høres Gerd Kristiansen ut som om hun har gått på kurs i NHO, akkurat de samme bortforklaringene brukes. Og som ledere i næringslivet, skylder LO-lederen på andre: Det er styret som fastsetter lønna, sier næringslivsledere. Det er sekretariatet, sier Gerd Kristiansen.

Det er en vesentlig forskjell på LO-lederen og andre ledere: Gerd Kristiansen er ikke ansatt i en bedrift med stort overskudd som styret kan bruke til hva det vil. Også absurd høye lederlønninger.

Gerd Kristiansen er tillitsvalgt. Hun ble klappet fram av medlemmene på LO-kongressen i 2013. De som fortsatt har bakkekontakt med «gølvet»; det grunnlaget enhver LO-leder står på. Men som enhver fagforeningspamp bare verdiger et halvtimes besøk i forbifarta. Av og til.

Det viser seg gang på gang at LOs toppledelse sørger for hverandre, og ellers oppfører seg som en hvilket som helst annen grådig kapitalist. Den eneste gangen den lokale LO-klubben virkelig hadde behov for støtte – da Nordlandsposten og Nordlands Framtid ble slått sammen og over 70 mistet jobben – var LO sentralt totalt taus. LO var eier også i daværende A-pressen. Appell om å berge arbeidsplasser og tenke mediemangfold falt på steingrunn.

Nylig ble rammene for vårens lønnsoppgjør presentert. Sjelden har LO og NHO vært så enige. Oppgjøret må bli moderat. Lønnsfesten er over. For vanlige lønnsmottakere betyr det så godt som ingenting. For LO-toppen kan det likevel bety ganske mye. 

Selv en enkel journalistdust fra nord klarer å regne ut at en lønnsvekst på 3 % betyr at LO-lederen får en økning på nær 50.000 kroner, mens en vanlig ansatt som tjener 300.000 i året, kan regne med et lønnshopp på under 10.000 kroner. Brutto.
Moderasjon? Takk som byr...

"Lønna må noenlunde gjenspeile lønnsnivået til medlemmene LO representerer".