mandag 6. april 2015

Av hensyn til sannheten

«Sannheten blir trodd, bare den forstås», ifølge den britiske dikter, maler og grafiker William Blake (1757- 1827).

Når så mange ikke slår seg til ro med de offentlige konklusjonene, er det nettopp fordi de er vanskelig å forstå. Og derfor kanskje feil.

I dag er det 25 år siden tv- bildene brant seg fast i hukommelsen vår. Natt til 7. april 1990 ble det påsatt branner om bord på «Scandinavian Star» underveis fra Oslo til Frederikshavn. Det var 383 passasjer og 99 besetningsmedlemmer om bord på skipet. 159 mennesker omkom, hvorav 136 norske.

Saken har vært holdt varm. En privat gruppe har arbeidet med å skaffe nye bevis helt siden 1990. Det er flere påstander om at omstendighetene rundt brannen ble mangelfullt etterforsket, slik at de egentlige brannårsaker ikke er kommet fram. 

Og at skylden ble lagt på uskyldige. Som den danske trailersjåføren Erik Mørk Andersen. Han døde på lugaren på «Scandinavian Star», men fikk likevel skylden for mordbrannen.

I april 2013 besluttet danske myndigheter å utrede saken på nytt ut fra nye opplysninger. I fjor bestemte politimesteren i Oslo at deler av etterforskning skal tas opp på nytt. Og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet at det skal reises forslag om parlamentarisk gransking av myndighetenes håndtering av brannkatastrofen.

Vi har sett det flere ganger tidligere. Både etter «Utvik Senior»- forliset i 1978, «Western»- forliset utenfor helgelandskysten i 1981 og etter Widerøe-ulykken i Mehamn i 1982. Pårørende slår seg ikke alltid til ro med den offisielle forklaringen. De vil ha sannheten fram, eller det de mener er sannheten. De godtar ikke granskningskommisjonenes konklusjoner. 

Til slutt blir presset så stort at myndighetene må gi etter.

Det er selvfølgelig ikke noe poeng å sette ned nye kommisjoner med det mål å komme fram til nye konklusjoner som er i tråd med folkesnakk eller løselige ryker og teorier. Ingen ønsker det.

Men det er et poeng å sette ned nye kommisjoner som skal komme fram til sannheten, uansett konklusjon, hvis det er reist seriøse innvendinger.

Av mange grunner: Av hensyn til etterlatte som vil ha skikkelige svar, og som så kan sette punktum og gå videre i livet. Av hensyn til de omkomne som skal ha et ettermæle de fortjener; enten de er omkommet med båt eller fly. Av hensyn til sjøfolk og flygere som kanskje ferdes tryggere i farkoster som er konstruert med lærdom fra tidligere ulykker. Og av hensyn til alle oss andre.

En ny granskning gir ikke nødvendigvis et annet svar. Men det vet vi ikke før den faktisk er gjennomført.

"Pårørende slår seg ikke alltid til ro med den offisielle forklaringen".