torsdag 14. mars 2019

Det står skrevet i stjernene

Det er ikke vitenskapelig bevist at astrologi "virker".
Likevel er astrologiskolen godkjent som fagutdanning.
«Overtroen er i forhold til religionen hva astrologien er i forhold til astronomien», mente filosof og forfatter Voltaire (1694-1779). Han regnes som den fremste representanten for opplysningstiden i Frankrike. Mens mange fortsatt trodde at jorda var flat påpekte altså Voltaire at «det står i stjernene» bare er tull.

Å lese horoskop i ukeblader og aviser kan være morsom underholdning. Og det er populært. I 2015 ville Avisa Nordland kutte ut daglige horoskop som sier noe om hva som skal vederfares folk født i Skorpionen eller Skytten, men sjefredaktøren måtte gi etter for et massivt press fra leserne og ta horoskopet inn igjen. Nå trykkes noe som kalles «Astrologisk værmelding», altså generelle vendinger som gjelder uansett stjernetegn.

Himmellegemene sto nok i en gunstig konstellasjon da Astrologiskolen Herkules fikk søknaden om å bli godkjent som fagskole behandlet for fjerde gang. I den nye vurderingen har de eksterne sakkyndige i stedet for størrelsen på yrkesfeltet, som tidligere var et kriterium, vurdert om det «i prinsippet finnes et yrkesfelt i det hele tatt». Det gjør det, skriver de, innen feltene underholdning, terapeutisk rådgivning, religiøs forkynnelse og formidling av teknisk fagkunnskap. For mange er astrologi «en nokså uskyldig form for underholdning,» slår de sakkyndige fast, ifølge Morgenbladet.


Til tross for at det ikke finnes noen dokumentasjon på at astrologi «virker», kan du nå bli astrolog med statens velsignelse og finansiering. NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, har godkjent at Astrologiskolen Herkules AS får drive fagutdanning. Dermed kan studenter få lån og stipend i Lånekassen, på lik linje med dem som utdanner seg til lokomotivførere, yrkesdykkere eller miljøarbeidere.  Yrkesrettede utdanninger med klare, samfunnsnyttige formål i motsetning til astrologiskolen
Vitenskapen har - tross flere forsøk - ikke kunnet konkludere med at astrologi verken er virksomt eller empirisk holdbart. Det vitenskapsfolk i første rekke etterspør er empirien bak å tildele solen, månen, planetene og stjernetegnene de egenskaper astrologene påstår de har. Og på hvilken måte disse kan påvirke menneskelige egenskaper og hendelser på jorden. Astrologer har ikke kunnet gi noen vitenskapelig, tilfredsstillende svar. Heller ikke har de – i godkjente forsøk – vært treffsikre i sine spådommer.

Når astrologiskolen nå er godkjent, legitimerer det astrologi som seriøst fag. Det er ille, selv om det ikke er direkte skadelig.
Ifølge horoskopet fra «Sophias magiske Verden» har det vært både sol- og måneformørkelse så langt i 2019. Da kan det føles som om noen har slått av lyset for folk født i Værens tegn, leser jeg. Lyset må tydeligvis ha gått også hos dem som lager reglene for fagutdanning.

For øvrig varsler planetenes plassering en stjernesmell for vitenskap og rasjonell tenkning. En-null til alternativbransjen, der altså.