onsdag 30. oktober 2013

Sikker som banken?

En bankdirektør er en som låner deg paraplyen sin når solen skinner, og som vil ha den tilbake så snart det begynner å regne, mente Mark Twain (1835 – 1910).

Finansminister Siv Jensen (Frp) har sendt et brev til Finanstilsynet der hun understreker at egenkapitalkravet på 15 prosent ved boligkjøp er veiledende. Det er den enkeltes betalingsevne som skal avgjøre om de skal få lån, sa Jensen i sin tale til landsstyret i Frp lørdag.

Det er i utgangspunktet en god idé. Men vil likevel et særdeles dårlig forslag.

Det er nemlig ingen grunn til å tro at bankene oppfører seg mer ansvarlig i dag enn på 1980- og 90-tallet, da penger og kredittkort nærmest ble kastet etter folk.

Bankene er ikke snille. Når bankene låner ut penger gjør de det ikke av godt hjerte. De gjør det for å tjene penger. Mest mulig.

De har heller ikke vist seg å være spesielt ansvarlige. Senkes kravet til egenkapital ved boligkjøp vil det åpenbart bli enklere for flere å kjøpe sin første leilighet. Eller ei større og mer moderne, med utsikt. Like sikkert er det at mange kommer til å få låne mer enn de klarer å betale tilbake.

Det er noe å lære av bankkrisen på 1980-tallet. Det var daværende finansminister Rolf Presthus og statsminister Kåre Willoch, begge fra Høyre, som gjennomførte det som populært går under navnet «frislippet» av bankene. De hadde da vært gjennomregulert etter krigen.

Resultatet er kjent nok. Bankene pøste ut lån både til privatpersoner og næringslivet, og måtte til slutt reddes av staten. Ingen reddet private som hadde havnet i gjeldsfella.

Lønnsomheten i norske banker har vært god over flere år, blant annet fordi utlånstapene har vært lave, ifølge Finanstilsynet. Heldigvis. Både private og næringslivet er avhengige av solide banker, som står trygt.

En av grunnene til at utlånstapene er lave er at myndighetene har holdt bankene i ørene, og tvunget dem til å vare mer ansvarlige. Blant annet med krav til egenkapital, både til bankene og til dem som skal låne penger til bolig. Blir det opp til bankene å avgjøre hvor mye de skal låne til hver enkelt, er det all grunn til å tro at tapene vil øke.

Og Gjeldsofferalliansen kommer til å få enda mer å gjøre.

I 2006 skamroste OECD Island for frislippet av bankene. «Liberaliseringen har vært en beundringsverdig suksess og må fortsette», het det da. Tre år senere var krakket og krisa et faktum.

OECD, som er et rådgivende organ eid av 30 regjeringer, inkludert den norske, kommer jevnlig med vurdering av situasjonen i sine medlemsland. For Islands vedkommende, ble gode råd dyre. 

Ser vi sørover i Europa, er det opptil flere banker jeg ikke engang ville ha betrodd ungenes sparepenger.

Det er å håpe at Norges nye liberalistiske regjering ikke går i samme fella som de gjorde på 80- og 90-tallet.

Bank i bordet ...


«Penger og kredittkort ble nærmest kastet etter folk».