torsdag 2. januar 2014

Russisk rulett på norsk

Det er den dystre statistikken vi får hver måned: Hvor mange døde – eller ble alvorlig skadet?

Heldigvis omkom ingen* på veiene i Nordland i oktober. Men det var én dødsulykke i september, og til sammen har fem mennesker mistet livet på veiene i Nordland hittil i år.

Det er kanskje en dyster, men grei, påminning i forbindelse med helgetrafikken?

Forleden ble det også presentert en annen tankevekkende statistikk. Vi vet det egentlig fra før, men likevel:

I årene 2001- 2002 undersøkte Folkehelseinstituttet blodprøver fra trafikkdrepte bil- og motorsykkelførere, med tanke på forekomst av rusmidler under ulykken. Av de sjåførene som døde i ulykker med bare ett kjøretøy involvert, hadde ca. 65 prosent ett eller flere rusmidler i kroppen da ulykken skjedde. 

Undersøkelsen viser helt klart at dødsulykker i trafikken ofte skyldes påvirkede sjåfører. I tillegg vet vi at Vegvesenet sier at rundt 50 prosent av trafikkulykkene skyldes for høy fart, og at unge menn er overrepresentert.

Så hvorfor er det ingen som tar fatt i de virkelige problemene?

Også i denne saken har den offentlige debatten en lei tendens til å styre utenom de faktiske årsakene, og heller konsentrere seg om enkelttiltak som skal begrense virkningene. Det er enklere å kreve flere midtdelere enn å ta debatten om de virkelige problemene: Fyllekjøring og råkjøring.

Ja, midtdelere redder liv. Men de forhindrer ikke at ulykkene skjer. De begrenser konsekvensene fordi møteulykker unngås, og hindrer at sjåførene tar livet av flere enn seg selv og eventuelle passasjerer.

Midtdelere er vel og bra, det kommer visstnok noen meter langs innkjøringen til Bodø også. Det er bare én ubehagelig hake ved fokus på, og kravene om, flere meter midtdelere:

99 prosent av norske veier kommer aldri til å få det.

I fjor ble det bygget 10 kilometer med nye midtdelere på eksisterende veier. I 2010 skal fattige ni kilometer fullføres. Det betyr at de aller fleste av oss er nødt til å kjøre på veier der ingen fysiske hindre gjør ferden tryggere – i all overskuelig framtid.

Vi kommer ikke til å få midtdelere på det meste av veiene i Salten. Vi skal være sjeleglade hvis vi får asfalt. Men det vi er helt sikre på, er at vi kommer til å møte fyllekjørere og råkjørere. På vei hjem fra hytte denne helgen møter du etter all sannsynlighet flere som burde ha vært fratatt førerkort og bilnøkler.

Holdningskampanjer er ikke nok. Nye riksvei 17 var bare et par dager gammel da den første mistet førerkortet på grunn av høy fart.

Hvorfor er det ingen som fronter kravet om alkolås på alle biler? Jeg har heller ikke registrert noen folkeaksjon for fartssperrer. Det er ingen offentlig debatt om å innføre høyere aldersgrense for unge menn som ønsker førerkort.

Hvorfor ikke? Fordi ingen blir populære eller sanker stemmer på saker som begrenser den enkeltes frihet til å sette andres liv i fare?

Denne helga, som andre dager, tvinges vi ut på veiene uten å ane hvem vi risikerer å møte. Det er samfunnets stilltiende aksept av russisk rulett.

Vi får prise oss lykkelig hvis det ikke er vår tur denne gangen.


«Hvorfor er det ingen folkeaksjon for fartssperrer?»

* 24 mennesker mistet livet på veiene i Nord-Norge i 2013. Ni personer mistet livet i utforkjøringer, mens åtte døde i møteulykker. På landsbasis omkom 191 mennesker  i trafikken i 2013.