fredag 19. juni 2020

Ytringsfrihet på billigsalg

Fra demonstrasjonen "Black Lives Matter" i 
Bodø tidligere i uka. 

«Jeg mener at ytringsfriheten også skal brukes til å si teite og urimelige ting. Å kunne komme med ytringer som hele resten av verden er uenig i. Det er bare sånn vi kan måle ytringsfriheten», mener komiker og forfatter Knut Nærum. Han har så rett.

I bølgen av antirasistiske demonstrasjoner som nå skyller over også Norge, skvulper det rett som det er over. Det sies ting som straks tas opp i verste mening. Enten er du mot rasisme, eller så er du for. Debatten er så polarisert at enhver nyanse, eller forsøk på å se flere sider og påpeke historiske fakta, straks fører til en tsunami av utskjelling på sosiale medier.

Noen er så redd for ikke å være antirasistisk nok at det tas grep som fører helt galt av sted. I den gode saks tjeneste, selvsagt. Etter forslag fra SV, vedtok bystyret i Trondheim nylig en uttalelse der det heter at Trondheim forbyr alle markeringer med rasistisk budskap på kommunal grunn. Flertallet vil erklære byen som «antirasistisk sone», og forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap». Argumentasjonen i etterkant er pinlig lavmål, og har gått omtrent som dette: Spesielt i Midtbyen, som er et knutepunkt der det går mange busser, bør det være forbud mot ytringer som kan såre noen. Bystyret oppfordrer også Stortinget om å forby slike markeringer.

Det er minst ett problem med vedtaket: Det strider mot Grunnloven, på et par punkter minst. Blant annet er forhåndssensur av meningsytringer ulovlig i forbindelse med demonstrasjoner. For hvordan kan Trondheim kommune vite hva som kommer til å bli sagt – før demonstrasjonen i det hele tatt finner sted? Dessuten finnes det allerede en paragraf i loven som regulerer hatefulle ytringer; om de skulle komme.

Da er vedtaket i Bodø bystyre mye mer fornuftig – og lovlig. Etter forslag fra Salamatu Winningah (Ap), ble det vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «Bystyret anerkjenner at rasistiske holdninger og diskriminering er et stort samfunnsproblem. Det anses derfor som viktig med målrettet arbeid rundt temaet både blant ansatte og den øvrige befolkningen».

Å arbeide mot rasisme er noe helt annet enn et vedtak om å forby meningsytringer flertallet i bystyret i Trondheim ikke liker.

Det er nedslående hvor lite prinsipielt mange tenker rundt ytringsfrihet og demokrati. Ytringsfriheten er på billigsalg. Noen er villig til glatt å forby ytringer de ikke liker, eller som er kontroversielle, uten tanke for konsekvensene. I dag skal ytringer som kanskje kan være rasistiske forbys. Hvilke ytringer syns de samme at Stortinget skal forby i morgen?

Vi må tåle å bli konfrontert med ytringer som ligger langt fra det vi selv mener er riktig. Hører vi dem ikke, er vi også avskåret fra å reagere. Meninger vi finner avskyelige må møtes med argumenter og fakta - ikke forbud - så lenge ytringene holder seg innenfor det loven tillater.

Et forbud mot arrangementer som kan komme til å støte noen, enten det gjelder rasisme eller religion, gjør bare at likesinnede skyves inn i internetts aller mørkeste ekkokamre.

Der er det som kjent god akustikk.