onsdag 16. mars 2016

Babybom

«Skuffelsen over ikke å leve opp til forventningene, blir alltid større når man ser den i øynene på en man er glad i», påpeker den norske grafikeren Peter Late.

Som for eksempel forventningen om at kvinner skal ta på seg nok en omsorgsforpliktelse, denne gangen i form av formell rett til å være heldags dagmamma for sitt nesten nyfødte barnebarn, sånn at den nybakte mor og far kan skynde seg tilbake på jobb før de egentlig må. Det er en særdeles dårlig idé.

Det er Høyres likestillingsutvalg som har kommet på ideen at besteforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjonen. Utvalget vil innføre en økonomisk hjelpepakke for å få kvinner til å få barn tidligere i karriereløpet, og belønning av besteforeldre er ett av disse tiltakene.
 - Vi må ikke glemme at foreldrepermisjonstiden først og fremst er til for barnet, sier stortingsrepresentant Tina Bru (H) til Dagens Næringsliv. Å la besteforeldre ta noe av permisjonstiden med barnebarn vil, ifølge Bru, kunne få nybakte mødre raskere tilbake i arbeid.

Nettopp. Dagens sjenerøse foreldrepermisjon er til for barnet; for at den nyfødte skal få så mye tid som mulig sammen med sine foreldre. Og de med babyen.

Bestemødre og –fedre trår til hele tiden, og med glede,  når det er nødvendig, og når de har anledning. Det gjør de gratis; det skulle bare mangle. Men spar oss for en formell ordning som legger press først og fremst på kvinner om å ta på seg den omsorgsoppgaven også. I tillegg til at de ofte har egne foreldre som blir eldre og bor hjemme stadig lenger, og derfor trenger tettere oppfølging og hjelp.

Og, minst like viktig: Spar nybakte mødre og fedre for presset en slik ordning vil legge på dem om å komme tidligere tilbake på jobb enn de strengt tatt må.

Unge, nybakte foreldre tar dagens rause permisjon for gitt. Kvinner som fikk barn den gang svangerskapspermisjonen var 18 uker, og som med glede har fulgt utviklingen til dagens ordning med foreldrepermisjon i til sammen ca. ett år, vet hvor heldige dagens nybakte foreldre og nyfødte er. Det er en luksus kvinner i hele resten av verden, med god grunn, misunner norske mødre og fedre.

Det er de samme kvinnene, de potensielle dagmammaene, som bør se farene hvis ordningen uthules, forkledd som valgfrihet. Ikke la dere lure jenter!  

For i hovedsak kommer det til å være kvinner som blir barnepassere, mens mamma og pappa stresser tilbake på jobb. Kanskje for å tilfredsstille arbeidsgiverens milde, men tydelige forventning, eller for å fremme egen karriere. Ikke til noen forkleinelse for bestefedrene; de kan selvfølgelig de også. Men babyer under året, åtte timer om dagen uka igjennom, kommer i de fleste tilfellene til å bli overlatt bestemødrene.

Jeg vedder en nyvasket gulpeklut.

"Uthuling, forkledd som valgfrihet".