torsdag 29. oktober 2015

Mer katolsk enn paven

«Nordmenn som preker om krig og fred, er litt som katolske prester som forkynner om ekteskap og sex uten å ha egen erfaring», ifølge den polsk-irsk-norske professoren og skribenten Walentyna Witoszek.

Denne uka har styret ved den katolske skolen St. Sunniva, som eies av Oslo katolske bispedømme, tydelig gitt til kjenne at de forfekter holdning til kropp og sex som burde få både likestillingsombud og andre kvinnesaksforkjempere til å rase. To dager før Operasjon Dagsverk kunngjorde styret at St. Sunniva trekker seg, fordi fokus i heftet som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet ikke er forenlig med en katolsk skoles grunnholdninger, ifølge styrelederen.

Inntektene fra årets OD skal gå til Amnestys prosjekter for seksuelle rettigheter hos ungdom i Latin-Amerika, i form av informasjon om kjønnssykdommer, uønsket graviditet, prevensjon, abort og retten til egen kropp. Selvsagte ting for alle andre enn Den katolske kirke. Pengene som elevene tjener på OD skal i stedet gå til den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas, har styret bestemt.

At styret ved en privat katolsk skole har slike holdninger bør ikke komme som en overraskelse på noen. Det som er bemerkelsesverdig, er i hvilken grad Den katolske kirke får leve sitt eget liv i Norge, stort sett i det stille.

Jo da, det blir rabalder i offentligheten når det avsløres at kirken har ført opp medlemmer funnet i telefonkatalogen fordi navnene deres «høres» katolsk ut, og dermed har mottatt millioner av kroner for mye i statsstøtte. Likeså skaper det store overskrifter når overgrepssaker avsløres, og dem har det dessverre vært altfor mange av. Men det er stort sett alt.

Kvinnesynet i islam kritiseres og debatteres nær sagt hver uke. Og med rette. Men knapt noen lager bråk over Den katolske kirkes holdning til prevensjon (som er forbudt), kvinnelige prester (som ikke finnes) og homofiles plass (de har ingen) i Den katolske kirke. Hvorfor slipper en verdensomspennende kirke som den katolske så latterlig billig unna søkelyset og den offentlige debatten om nettopp disse sakene?

Til sammenligning: Da Grieghallen ordnet en egen inngang for kvinner da muslimene i Bergen skulle feire eid nylig, ble det rabalder. Kvinnesegregering og – diskriminering skal vi ikke ha noe av i Norge. Bortsett fra i religiøse sammenhenger da, dessverre med diskrimineringsombudets velsignelse.

I legenden om Sunniva heter det at hun nektet å underkaste seg en hedensk og brutal mann som truet henne til ekteskap. Heldigvis lever elevene ved St. Sunniva opp til helgenen som har gitt skolen navn. De nekter å underkaste seg styret ved skolen. Elever er både opprørt og provosert, og gir OD-pengene til Amnesty uansett.

Enda godt at det bare er styret som oppfører seg mer katolsk enn paven.

"Hvorfor slipper Den katolske kirke så latterlig lett unna?"