torsdag 4. februar 2016

Grobunn for grums

«Ha ingen tiltro til hva statistikken forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller», mente den amerikanske politikeren William W. Watt.

Det må både politikere og vanlige folk gjøre nå. Vi må tolke eller gjette i stedet for å bruke fakta, etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) har lagt om rutinene for kriminalstatistikk. Nå oppgis bare statsborgerskap, ikke opprinnelsesland. Det tilslører i stedet for å opplyse; mange blir jo norske statsborgere etter hvert.

Etter at SSB fikk ny direktør, en som opptrer som innvandringsliberal politiker i stedet for å formidle nøkterne fakta, har det vært reist berettiget kritikk.  Direktøren nektet først å etterkomme et ønske om kriminalstatistikk om innvandrere, og skyldte på dårlig kapasitet. Det argumentet holder ikke.

Selv om SSB-direktøren hevder at det ikke ligger politiske vurderinger bak beslutningen om å endre statistikken, er det nærliggende å tro at hensikten er å hindre stigmatisering av innvandrere fra land som markerte seg negativt i undersøkelsen fra 2011. Det kan for så vidt være en edel tanke, men forfeilet og uakseptabel. 

Det er ikke SSBs rolle å hindre eventuell stigmatisering. Det gjør ikke SSB i noen annen sammenheng. Vi vet for eksempel at innbyggerne i Finnmark er på topp i røyking og aborter, og på bunn i valgdeltakelse. Finnmarkinger troner også øverst på statistikken for flest lovbrudd i landet i forhold til folketallet, med lovbrudd av typen vold, seksualforbrytelser, vinningskriminalitet og narkotika.

Alle statistikkene det refereres til her, er utarbeidet av SSB. Å stigmatisere innbyggerne i Finnmark er altså greit. Andre har SSB-direktøren bestemt skal beskyttes.

Men utgangspunkt i tall fra SSB ble det denne uka også offentliggjort en undersøkelse som viser at gravide kvinner uten lønnet arbeid har fire ganger større risiko for å ta abort enn kvinner i lønnet arbeid. Også her er det altså greit å bryte ned tallene så langt som mulig. 

Det gir også mulighet til å sette inn tiltak mot den mest utsatte gruppen, og en politiker fra KrF har allerede vært på banen. Ingen går likevel rundt og tror at alle kvinner uten lønnet arbeid har tatt abort av den grunn.

Det var en politiker fra Stortinget, Harald T. Nesvik (Frp), som ba om kriminalstatistikk for innvandrere. Det fikk han ikke, i første omgang i alle fall. Dermed er politiske myndigheter uten mulighet til å iverksette målrettede tiltak mot grupper som utmerker seg negativt; uansett hvilken gruppe det er.

Det kommer folk med innvandrerbakgrunn til å tape på, også fordi positiv utvikling heller kke blir kjent for allmennheten. Den nye statistikken vil bli tolket i verste mening av de mest innvandringskritiske. Utsagn av typen «myndighetene vil skjule sannheten, sånn som i Sverige» har fått ny grobunn. I tillegg er tilliten til SSB som nøytral leverandør av fakta kraftig svekket
.
Sånn kan statistikk også misbrukes. 

"Det er altså greit å stigmatisere finnmarkinger, mens andre skal beskyttes"