torsdag 4. juni 2020

Evne og vilje?

Fylkesmannens nybygg "Byporten" (t.v.) -
en skikkelig smittesentral?
«En beslutning som ikke kan endres, er en dårlig beslutning», ifølge den romerske forfatteren Publilius Syrus (1. århundre f.Kr.) Gammel erkjennelse, med andre ord. Nå er spørsmålet om dagens beslutningstakere er i stand til å handle ut fra erfaringene de siste månedene. Jeg tviler.

Verden ble advart om at det ville komme en ny pandemi. Men hørte verden etter? Nei. Heller ikke i Norge var myndighetene forberedt. I pandemiens første fase var det blant annet kritisk mangel på smittevernutstyr. Folk i førstelinjen måtte gå på jobb med utstyr som ikke holdt mål, eller helt uten. Heldigvis har Norge likevel kommet bra ut av krisen så langt, i alle fall sammenlignet med vårt nærmeste naboland. Men har vi lært?

Nå vet vi at de største smittekildene er store ansamlinger av folk, kollektivtransport som er overfylt og uvaskede hender. Spørsmålet nå er om politikere og andre er villig til å gjøre om på tidligere beslutninger for å være forberedt på den neste pandemien. For den kommer.  Det går ca. ti år mellom hver gang.  Gjøres det ingenting nå, kommer den til å koste like mye i menneskelig lidelse og økonomisk tap som pandemien vi nå er inne i.

Så hvordan står det for eksempel til med bygg under oppføring? Åpne kontorlandskap, som har vært på moten de siste ti-femten årene, er ikke spesielt lurt. Verken når vanlig influensa eller Covid-19 herjer. Nå bygger Fylkesmannen i Nordland nytt. Bygget er under oppføring, og skal stå ferdig i år. Alle de 140 ansatte, inkludert fylkesmann Tom Cato Karlsen, skal sitte i åpent kontorlandskap. En skikkelig smittesentral, med andre ord. Det er ikke for sent å revurdere beslutningen; fylkesberedskapssjefen i Nordland sitter tross alt i Fylkesmannens stab.

Samme problemstilling gjelder det planlagte nybygget til Nordland fylkeskommune. Og skolebygg som er under bygging eller renovering. Mørkvedbukta skole skal stå ferdig om ett år. Hvor mange unger pr. håndvask er det planlagt for? Forhåpentligvis blir det ikke sånn som i mange av dagens skoler, at elevene bruker 15 minutter av hver skoletime til å stå i kø foran den ene håndvasken i klasserommet, fordi de må vaske hendene etter hvert friminutt. Honnør til Bodø kommune hvis man kaster om på gamle planer, og oppdaterer dem med dagens erfaringer.

Det er ikke for sent å revurdere beslutninger som ble gjort for år siden, den gang pandemiene ikke preget Norge i særlig grad. Enten vi snakker nybygg, eller organisering av samfunnskritiske funksjoner, er det ingen skam å snu. Det er tvert imot helt nødvendig.

Spørsmålet er om myndighetene har evne og vilje til å gjøre om på tidligere beslutninger basert på de erfaringene vi nå har. Eller om de lener seg på at dette kommer til å gå over bare vi sprøyter inn nok mange milliarder i krisepakker til næringslivet. En slik holdning er like smittsom som korona ser det ut som, og gir ingen immunitet mot neste pandemi.

Dessverre finnes det ingen vaksine mot å lukke øynene for realitetene.