torsdag 21. juli 2016

Makt og avmakt

Regjeringskvartalet 22. juli 2011.
«Du kan mislykkes mange ganger, men du er ikke mislykket før du begynner å skylde på andre», mente den svenske kirkereformatoren Olaus Petri (1493-1552). Det er der vi er nå; fem år etter terrorangrepet.

Det er for alltid brent inn i vår kollektive hukommelse: Bildet av ti politifolk i en synkeferdig gummibåt mens terroristen slakter ungdommene på Utøya.  Bildet er selve inkarnasjonen av mislykket beredskap, også påpekt i 22. juli-kommisjonens knusende rapport. Den levner politi og de politisk ansvarlige for beredskapen, Stoltenberg-regjeringen, liten ære. Ingen ære i det hele tatt, faktisk.
Så hvor er Norge nå, fem år etter? Det angår et politidistrikt nær deg: Det ble lovet 400 spesialtrente politifolk. Politiet mangler fortsatt omtrent 230 i den «spisse» delen av hverdagspolitiet, de som først skal reagere og aksjonere hvis det verste skulle skje. Beredskapstroppen (Delta) må reise med ordinært rutefly fra Oslo hvis terroren skulle ramme i for eksempel Kirkenes.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har skrytt av at Norge har fått dobbelt så mange politihelikoptre som vi hadde 22. juli 2011. Det betyr at Norge i dag har to. De er gått ut på dato, og står mest på bakken. Regjeringen har valgt ikke å investere i flere, og satser på at helikoptrene til Forsvaret, Kystvakta og redningstjenesten skal være tilgjengelige i en krisesituasjon.

Ikke ett spadetak er tatt for et nytt, nasjonalt beredskapssenter. Det har havnet i ei hengemyr av feilslåtte vedtak. Ei ny tomt kan bli valgt tidligst høsten 2017, det kan godt bli tiårsmarkering for det grufulle terrorangrepet før senteret er på plass. Det pinligste av alt: I ulike intervjuer skylder statsministeren og beredskapsministeren på den forrige regjeringen. Arbeiderpartiets nestleder på sin side gjør sitt aller beste for å skyve ansvaret over på den nåværende, i stedet for å innrømme fatal svikt på deres vakt. Sånn holder de på; som unger i barnehagen. De har makt til å gjennomføre det som må gjøres, men evner ikke å levere.
Rett skal være rett, noe har de fått til: Med en justisminister fra Frp som ansvarlig, har byråkratiet est ut. Politidirektoratet har vokst fra 120 stillinger da det ble opprettet, til 314 faste ansatte i dag, ifølge tall ABC-nyheter har hentet inn. 100 millioner kroner ble i fjor tatt fra politidistriktene for å finansiere papirflytterne i Oslo. Antallet ansatte med millionlønn er økt fra sju til 17.

Vår følelse av avmakt over politikere som lover, men ikke leverer: Én av to nordmenn mener politiet ikke er godt nok rustet til å takle et eventuelt nytt terrorangrep, viser en ny undersøkelse fra Infact.   Det til tross for at alle ansvarlige påstår det motsatte.
La oss håpe at påstanden aldri blir satt på prøve.