torsdag 12. juni 2014

En syk sjel i et sunt legeme

«For mye oppmerksomhet om ens helse, er et hinder for læring, for oppdagelser eller andre typer studier», mente den greske filosofen Platon (427 – 347 f.Kr).

Allerede den gang; uten tabloidene og ukepressens daglige pushing av helse- og treningsråd, så en av de mest betydningsfulle filosofene i historien faren.

Overvekt er et problem i Vesten, også i Norge. Men jeg våger påstanden at det i dag ikke finnes ett menneske over ti år som ikke allerede vet at det kan være lurt å spise mindre og sunnere, og å trimme mer.

Likevel fortsetter samfunnets hysteriske fokus på en sunn sjel i et sunt legeme, og det påfører folk nye lidelser. Ved siden av røykerne, er det nå de overvektige som utsettes for stadige skyts og stikkpiller. De er våre nye mobbeofre, uthengt i den offentlige gapestokk til spott og spe som viljeløse mennesker som ikke vet sitt eget og, ikke minst: samfunnets beste.

Med det offentliges velsignelse og hjelp produseres nå mennesker med lav selvfølelse, dårlig samvittighet og null selvtillit på løpende bånd.

Nei; ikke tredemølle.

Resultatet har vist seg. Tusenvis av unge jenter og gutter lider av bulimi eller anoreksi. En ny type spiseforstyrrelse har fått navn. Fokus på «riktig ernæring» kan utvikle seg til ren besettelse og gjøre folk direkte syke. Derfor har vi også fått ortoreksi, som kort fortalt betyr å være sykelig opptatt av sunt og riktig kosthold. Eller de er fitnesforstyrret, altså sykelig opptatt av trening.

Nok en diagnose, produsert av helse- og treningsprofetene.

I 2011 var Nordland det første fylket i landet der flere aktører samlet seg til et krafttak for folkehelsa. For Folkehelsealliansen er det målet - sunnhet - som veier tyngst. Fylkeskommunen satser både penger og oppmerksomhet på at nordlendingene skal bli lettere, friskere og sterkere. Og det er vel og bra, selvfølgelig. I utgangspunktet.

Vi fôres med råd og formaninger fra offentlige instanser, som nær sagt hver eneste dag forteller oss hvilke dårlige mennesker vi er fordi vi spiser mat med for mye salt, eller tar bussen i stedet for å sykle.

Nå veies ungene igjen på skolen. I tidligere tider ble ungene veid for å sjekke at de ikke var underernærte. I dag for å kontrollere at de holder vekta. Uten at det finnes et apparat til å følge ungene opp; hvor mange hundre barn er det på hver helsesøster?

Samtidig skjemmes unge jenter og gutter i hopetall så mye over kroppen sin at de nekter å kle av seg i dusjen.

Målet for folkehelsen er å forbedre liv gjennom forebygging og behandling av sykdom. Verdens helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet».

God helse er altså noe langt mer enn et sunt legeme. Men det er blitt mer og mer borte. Trivselsvekt er byttet med BMI. Bøker om helse, mat og trening er vår tids bibler. Gode liv telles og måles utelukkende ved hjelp av kalorier og pulsklokke.

Alt annet er slanket bort.

Intensjonene er gode. Men som kjent er veien til helvete brolagt med nettopp gode intensjoner.

"Gode liv telles og måles utelukkende ved hjelp av kalorier og pulsklokker"