torsdag 15. februar 2018

... men ideen var ikke død

Gebyr på skifteattest må være spikeren i kista for Frp som
partiet for folk flest.                                          Illustrasjonsfoto
«Politiker: En person med øret mot bakken og hånden i skattebetalernes lommer», er et sitat med ukjent opphav. Det passer perfekt til dagens regjering, som skryter av skattelette, mens fantasien er grenseløs når det gjelder å stikke hånden ned i vanlige folks lommer. 

Fremskrittspartiet har alltid markedsført seg selv som partiet for folk flest. Hele ideen da forløperen til Frp ble stiftet på begynnelsen av 1970-tallet, var nettopp å spare folk for tyngende skatter og avgifter.  Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP) het partiet den gang.

Frp i regjering, med Siv Jensen som sjef for den store pengesekken som skal rekke til alle gode formål, skryter av skattelette og noe lavere bilavgifter for enkelte biler den ene dagen, mens hjernene i politisk ledelse går på høyoktan for å pønske ut nye metoder for å øke statens inntekter. Også Frp har innsett at skattelette betyr at pengene må hentes inn et annet sted. Og avgifter er jo noe helt annet enn skatt, ikke sant? 

Så hvor kan regjeringen hente inn penger? På døden. Før valget i 2013 kalte Frp arveavgiften «skatt på døden», og fjernet hele avgiften. Men ideen om skatt på døden var ikke gravlagt. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018, som ble vedtatt i fjor høst, foreslås gebyr på skifteattest, som i dag er gratis. Gebyret er på 1130 kroner, noe som vil gi staten rundt 40 millioner i inntekter. Forslaget har høringsfrist 15. mars.

Å dø er allerede svindyrt for etterlatte som må bekoste begravelsen. Selv en enkel, beskjeden begravelse koster tusenlapper. Skifteattest kommer man ikke utenom når et dødsbo skal gjøre opp. Gebyret rammer fattig som rik.  

Det har vært tyst, ja nettopp, som i graven, fram til nå. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har helt rett i at de mange avgiftsøkningene rammer de mange, mens skattelettene gagner de få. I motsetning til skatt - som er treffsikker, og som skjelner mellom fattig og rik hvis politikerne vil – rammer gebyrer og avgifter blindt. Legg så til alle andre avgifter og -økninger som treffer folk flest. Med Frp i regjering har staten håvet inn 6,6 milliarder kroner i økte avgifter, ifølge NTB. 

Elavgiften har økt, det samme gjelde avgiften på drivstoff mens pendlerfradraget er kuttet. Store påslag på andre utgifter, som flypassasjeravgiften, rammer primært de som betalere reisen selv og ikke flyr rundt på arbeidsgivers regning. Legg så til at med en samferdselsminister fra Frp har regjeringen satt rekord i innkreving av bompenger. 

Kort sagt: Dagens regjering har hånden gode nede i vanlige folks lommer. Det spiller ingen rolle om det kalles skatt, avgift eller gebyr. Resultatet er det samme; det lurer ingen. Gebyr på skifteattest må være spikeren i kista for Fremskrittspartiet som partiet for folk flest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar