torsdag 14. januar 2016

Den nakne sannhet

Chippendales, og knapt noen reagerer. Fordi de er menn?
«Smak kan ikke styres ved lov», mente den amerikanske presidenten Thomas Jefferson (1743-1826). Noen prøver likevel å være smakspoliti, og ønsker å styre hva vi skal bruke 550 kroner på. Som for eksempel dansende, mannlige strippere.

Billettene til Chippendales forestilling i Stormen går strykende. I etterkant har SV-politiker Randolv Gryt tatt til ordet for at denne typen kommersiell kroppsfiksering ikke hører hjemme i Stormen konserthus. Selv om Gryt understreker i Bodø Nu at han har uttalt seg som privatperson, og ikke som politiker, er det et umulig skille all den tid han også er leder av bystyrets komité for oppvekst og kultur. 

Han kan ikke bare kle av seg politikerrollen når det passer.

SV-politikeren mener det som skal vises i Stormen skal være av høyverdig kvalitet. Noe Chippendales er – i sin sjanger. Men det utgangspunktet er det veldig mye som er presentert fra scenekanten i Stormen det kan settes spørsmålstegn ved. Derfor er det nærliggende å trekke slutningen at SV-politikerens engasjement egentlig bunner i puritansk moralisme, og et ønske om å definere hva som er «høyverdig» kultur.

Stormen konserthus trenger billettinntektene fra fulle hus så ofte som mulig. På samme måte som Nordland Musikkfestuke, er suksessen avhengig av et bredt tilbud. Det er lenge siden Musikkfestuka sluttet å være en smal, klassisk festival.  For begge er det fullt mulig å kombinere «høyverdig» klassisk musikk, fremme lokal kultur og invitere kommersielle sikkerstikk innen populærsjangeren. Det er nøkkelen til å være noe for alle bodøværinger.

Da er det mer interessant å se på bookingen av 12 flotte, mannlige strippere i et annet perspektiv. «Samle sammen en gjeng festlige jenter, finn frem festkjolen og de høyhælte skoene, la mannen stelle hjemme og unn deg en kveld med 12 sexy menn!», heter det på Stormens nettside. 

«Hold fast på frøkna! Det er meldt høy luftfuktighet når de mannlige danserne kommer til Bodø…» skrives det i pressemeldingen.

Kan noen forestille seg reaksjonene hvis Stormen hadde booket kvinnelige strippere med gode danseferdigheter, og presentert dem med samme dubiøse ordvalg?  Men det kommer aldri til å skje.

Men med menn er det altså greit. Ikke én med sympatier for Kvinnegruppen Ottar har protestert mot kommersiell utnytting av mannekroppen. Rødt, som protesterte kraftig da Chippendales opptrådte i Oslo, har så langt holdt seg i skinnet. KrF, som har kvinnelige politikere både i komiteen for oppvekst og kultur og i toppen på fylkesnivå, likeså. 

Bodø og omegns mange kvinnelige forskere - som har likestilling som arbeidsfelt, og der en del av forskningen består i å telle nettopp mannebein – har heller ikke latt høre fra seg. Ingen fra Kvinnefronten har rast mot seksualisert kroppsfiksering.

De sto kanskje alle fremst i køen da billettene ble lagt ut for salg?

"Kan noen forestille seg reaksjonene hvis kvinnelige strippere ble presentert på samme måte?"