lørdag 18. mai 2013

Mindretallets tyranni


«Trær er. Hver plass der det vokser et tre, er den riktige plassen for treet», ifølge forfatteren og oversetteren som skriver under pseudonymet Mari Osmundsen.

Men for enkelte er noen trær galt plassert. De nyplantede langs busstraseen, delvis gjennom byens største park Rensåsen, er foreslått hogget før de har fått slått rot. Det gir grobunn for voksende irritasjon over et lite mindretalls forsøk på å bestemme over alle oss andre.
Bakgrunnen for utspillet om å fjerne bjørketrærne, er hensynet til dem som har pollenallergi. Det er i og for seg sympatisk, og det er en kjensgjerning at antallet som plages av ulike typer allergier er sterkt økende.
Omkring én million nordmenn er mer eller mindre plaget av pollenallergi. Heldigvis er det store flertallet av disse mindre plaget; ikke mer enn at noen forholdsregler eller medisin i en kortere periode reduserer symptomene til et minimum.
For et par tiår siden ville de fleste av oss ha sett på ulike typer allergier som nettopp det: en forbigående plage.
Nå er også dette blitt et samfunnsproblem, godt hjulpet av Norges astma- og allergiforbund, som tjener både penger og innflytelse på å få så mange medlemmer som mulig.
Jo flere som kan defineres som allergikere, jo større tyngde bak krav om at samfunnet skal tilpasse seg dem. Selv blir jeg litt tett i nesen hvis det blir for mye støv eller hundehår, og kan av den grunn sikkert tas til inntekt for allergiforbundets sak.
Norges Astma- og allergiforbund har følgende strategi på nettsiden: «Det er helt nødvendig å legge et aktivt press på aktuelle myndigheter og fagorganer sentralt, regionalt og lokalt for å sikre strategiens oppfølging. Gjøres gjennom lobbyvirksomhet, faglige innspill og bruk av media – sentralt og lokalt». Ett av delmålene er å fjerne bruk av parfyme på offentlige steder. Det kommer de til å klare.
Jeg vet godt hva allergi er, og er slett ikke blind for at et fåtall har så store plager at de kan bli alvorlig syke. Jeg har selv én i min nærmeste familie hvis nøtteallergi var potensielt livstruende i oppveksten. Skulle jeg ha alliert meg med noen for å få presset igjennom et forbud mot nøtter i alle butikkene av den grunn? Forvente og forlange at 99 prosent av Norges befolkning skulle avstå fra nøtter til jul?
Den andre medisinerer seg når pollenallergien er på sitt verste; det går helt greit. Vi kan uansett ikke fjerne alt og alle, overalt, som gir plager eller ubehag for noen få.
Det er ikke vanskelig å ha sympati og medfølelse med folk med kroniske sykdommer, enten det gjelder allergier eller andre ting. Men hele halve verden kan ikke rette seg etter et bitte lite mindretall, hvis utslag ikke bare er en forbigående plage, men kan slå ut i alvorlig sykdom.
Noen ganger må vi kunne si: Sorry, sånn er det bare, livet er ikke rettferdig.
Pollen står ikke plantet i jorda. Pollen flyr gjennom lufta. Utspillet om at vi skal fjerne bjørketrærne er derfor meningsløst, og hjelper ikke pollenallergikerne det aller minste, med mindre hele Rensåsen legges under asfalt, alle hager i området forsvinner og det blir forbudt med blomster på balkongen.
Det er synd at de som vil allergikernes beste, ikke skjønner at de sager over den greina de sitter på ...
I stedet for å hjelpe, sager de over den greina de sitter på.