tirsdag 26. november 2013

Varmt engasjement møter kald skulder

Apropos på trykk i Avisa Nordland 11. november 2010

Det går en strøm av fakkeltog gjennom landet; sist sett i en kommune nær oss. På Fauske gikk rundt 800 mennesker mandag i tog med tente fakler i protest mot Helse Nords planer for Valnesfjord helsesportsenter.

I nær sagt hver eneste lita bygd lyser brennende  fakler. For å opprettholde et akuttmottak her, eller ei fødestue der. Fakkeltogdemokrati kaller de det, de som mener vi får de politikerne vi har valgt og derfor den politikken vi fortjener.

Da drosjenæringen mistet monopolet på pasientkjøring i Salten, så var det et resultat av en villet og kalkulert politikk.

Da Stoltenberg I-regjeringen foreslo å gjøre offentlige sykehus om til juridisk selvstendige helseforetak fra 1. januar 2002, handlet det om mye mer enn fylkeskommunalt eller statlig eierskap til sykehusene.

Det dreide seg om et fundamentalt systemskifte i norsk helsepolitikk, fra et politisk forvaltningsstyre til et bedriftsøkonomisk markedsstyre med pasienten som et middel for økonomisk inntjening.

Styrene i de regionale helseforetakene ble omtalt som «konsernledelse». Styremedlemmene trengte verken å være folkevalgte eller ha helseprofesjonsbakgrunn.

«Tønne-reformen», oppkalt etter daværende helseminister Tore Tønne (Ap), ble gjennomført på rekordtid, med fem helseforetak med ansvar for spesialisthelsetjenestene.

Ett av dem er Helse Nord; som i 2002 var det aller første regionale helseforetaket som tok i bruk anbudsprinsippet for å skaffe sykepleiervikarer til sykehusene.

Det ble anført mange forlokkende argumenter for hvorfor privat sektor bør spille en rolle i spesialisthelsetjenesten: De vil yte konkurranse, og vil på mange måter kunne være et korrektiv til den offentlige virksomheten.

Private tilbydere vil også kunne bidra til et større mangfold i måten å organisere helsetjenesten på. Det vil gi pasientene større valgfrihet og kan bidra til å utvikle de offentlige tjenestene, het det også.

Den norske legeforening skrev i 2001 en egen motmelding til forslaget om helsereformen. «Et markedssystem i sykehussektoren vil føre til en rekke grunnleggende problemer som vi mener regjeringen ikke har sett eller ikke vil ta hensyn til.

Dessuten ønsker regjeringen å ta en stor og vesentlig sektor ut av demokratisk kontroll, en sektor som i høy grad angår folks velferd og trygghet», het det blant annet.

Derfor går folk i fakkeltog også i Valnesfjord. Fordi helsesportsenteret tapte anbudet om rehabilitering, og står i fare for å miste både fagfolk og arbeidsplasser. Og pasienter og klienter mister et godt rehabiliteringstilbud. 

Da er tente fakler kanskje eneste håp om å bli hørt i et iskaldt bedriftsøkonomisk system der kroner og øre er alle tings overordnede mål og mening.

Ikke så rart at det mobiliseres. At billig ikke alltid er bra er det altfor mange utenfor Helse Nords fire vegger som smertelig har fått erfare.

"At billig ikke alltid er bra er det altfor mange som har erfart".