torsdag 19. desember 2013

Selvrealisering i zentrum

Nei, det er ikke på nivå med Snåsamannen eller prinsesse Märthas engleskole. Det er noe helt annet.

Zen. Bare ordet får tankene til å gå til Østens mystikk og flere hundre år gamle tanker og filosofi.  «Helt zen» sier vi, og mener kanskje noe diffust åndelig, helhetlig, rolig, mystisk og enigmatisk.

Å si hva zen er, er umulig og det er ikke bare på grunn av begrenset spalteplass.
I forordet til boka «Med zen i lomma (Hilt & Hansteen as 1996) heter det at det er enklere å beskrive enhåndsklapping enn å beskrive hva zen er. 

Boka forsøker likevel: Zen oppsto i Kina i det sjette århundre som en fusjon mellom indisk buddhisme og kinesisk taoisme, og hvor det spekulative går opp i det praktiske, det metafysiske i det jordiske.

Så da kan man lure på hva ei jordnær «bondetuppe» som Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete har å hente hos en norsk zen-coach, som trolig aldri har satt av ett minutt til meditasjon i et tempel i Østen.

Kommunalministeren* bruker 43.000 kroner av skattebetalernes penger til tolv coachingsamtaler hos firmaet Zen Leadership.

Det er selvfølgelig ikke noe galt i at statsråden ønsker å utvikle seg selv for å bli mer effektiv og planmessig i arbeidet. Men det er litt merkelig at en som har vært en av landets absolutte toppledere gjennom fire og et halvt år i regjering først nå finner ut at det er nødvendig.

Altså etter at hun også ble leder i Senterpartiet; er det derfor det er nødvendig å forene det jordiske med det metafysiske?

Det kan være noe i at Sps kjernevelgere vil reagere på Navarsetes lederutviklingskurs, og at jordnære bønder både i bygd og by rister på hodet av denne typen zen – på norsk.

Det må være noe med sentrale politikeres dragning mot det mystiske og uforklarlige.
Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen tok selv kontakt med Snåsamannen for å få hjelp til sønnen sin, og Aps stortingspolitiker Saera Kahn pådro Stortinget skyhøye telefonregninger etter å ha ringt en spåkone flere titalls ganger.

Kommunaldepartementet forsvarer Navarsetes utgifter for at statsråden skal få oppleve sitt øyeblikk av zen.

Det er det ikke mange utenfor de innerste kretser som gjør; skattebetalernes penger kan brukes til mye annet. Hva statsråden privat, eller partiet, syns det er verdt å bruke penger på, er en annen sak.

Statsråden kan få et gammelt zen-ordtak med på veien – og det helt gratis:
«Før mennesket setter seg inn i zen, er fjellene fjell og vannene vann. Etter det første gløtt inn i zens tankeverden er ikke fjellene lenger fjell, og vannene er ikke lenger bare vann. Etter at man er blitt en opplyst, er fjellene atter fjell og vannene igjen blitt vann».

Altså bortkastede penger.

«Hva skjer med hullet når osten er spist?»

(Vestlig koan)

*Liv Signe Navarsete var kommunal- og regionalminster i Stoltenberg-regjeringen fra 2009-2013.