torsdag 5. november 2015

Bankranet

«En bankdirektør er en som låner deg paraplyen sin når solen skinner, og som vil ha den tilbake så snart det begynner å regne», ifølge forfatteren Mark Twain (1835-1910).
Det er ingen grunn til å tro at ledelsen for Sparebanken Nord-Norge tenker annerledes; uansett gode hensikter og et hjerte som banker for landsdelen.

Sparebanken Nord-Norge er en seriøs aktør og viktig institusjon. Landsdelen trenger næringsliv, og næringslivet trenger en bank, som igjen trenger et næringsliv som kan gi avkastning på bankens investeringer.

Og mens politikerne har kranglet, og Nord-Norge som region på mange måter har forvitret, har Sparebanken vært en av få aktører som prøver å holde landsdelen samlet, ifølge historiker Ketil Zachariassen ved UiT. 

En bank med så stor innflytelse er en viktig premissleverandør for utviklingen. Derfor er det et demokratisk problem når en bank går ut over sin primære oppgave – å finansiere og investere – og overtar oppgavene til de regionale politikerne. Agenda Nord-Norge er ett eksempel på dette. Stiftelsen eies riktig nok ikke av banken alene, LO og NHO er med på laget, men ingen av disse er demokratisk valgte representanter for landsdelen. De representerer særinteresser.

Det er heller ikke fritt fram for en lokalpolitiker fra Grane, Gratangen eller Gamvik å melde seg på konferansen. Man må være invitert. Slik smigres deltakerne; de føler seg utvalgte og mer betydningsfulle enn de faktisk er når de blir pratet til av en imponerende rekke statsråder. Ja, pratet til, ikke med, med mindre noen var så heldig å få veksle noen ord før foreleseren forlot for å rekke flyet sørover igjen. Flere gjorde det.

Unntaket var statsminister Erna Solberg, som faktisk brukte en hel kveld i Bodø før hun skulle på talerstolen dagen etter. Det fortjener statsministeren ros for. Hun rakk å dele ut Agenda Nord-Norges ærespris til vår alles høyt skattede Arthur Arntzen. Direkte intervju i Dagsrevyen ble det også, der prisvinneren var fraværende, men banksjefen desto mer nærværende sammen med statsministeren. Et PR-kupp for Agenda Nord-Norge – og banken.

Meg bekjent er dette den eneste prisen som deles ut på vegne av alle de tre nordnorske fylkene. Også det har banken «ranet» til seg.

I vår etablerte den politiske toppledelsen i Nordland, Troms og Finnmark Nordnorsk råd, med hensikt å samordne, styrke og fremme saker av felles betydning for landsdelen. Nå har også Agenda Nord-Norge lansert ideen om et eget råd «som skal tenke klokt om nord», ifølge AN. 

Også her er det fare for at stiftelsen fortrenger politikerne og gjør dem til statister i et god regissert privat forestilling, der beslutninger og retning bare tilsynelatende bestemmes av de folkevalgte.

Sparebanken og Agenda Nord-Norge regner nok med å få noe igjen. Med renter.

"Slik smigres deltakerne; de føler seg utvalgt"