onsdag 3. september 2014

En omvendt virkelighet

«Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør det du får beskjed om», mente den engelske journalisten Gerald Barry (1899-1968).

Ofte demonstrert når det spisser seg til i arbeidslivet. Den nylig avsluttede lærerstreiken er unntaket som bekrefter regelen.

Det hører med til arbeidslivets spilleregler at streik er et kraftfullt virkemiddel som kan brukes når alt annet har slått feil. Det hører også med at regjeringen kan be Stortinget stanse enhver streik med tvungen lønnsnemnd, hvis det er svært gode grunner til det. Liv og helse for eksempel.

Solberg-regjeringen har holdt fingrene fra fatet. KS og lærerne måtte selv rydde opp.
Det overrasker sikkert mange, ikke minst dem som hevder at Arbeiderpartiet, og den tidligere rødgrønne regjeringen, står på arbeidstakernes side. 

Ikke minst er det et argument som brukes når de samme partiene nå er i opposisjon og hevder at dagens regjering vil rasere arbeidslivet.

Men aldri har så mange streiker blitt avsluttet med tvungen lønnsnemnd som under de rødgrønne. Mot arbeidstakernes vilje.

Statsrådene Anniken Huitfeldt, Bjarne Håkon Hanssen og Hanne Bjurstrøm – alle fra Arbeiderpartiet – har stanset streiker i fleng. Førstnevnte både i 2006 og 2013. 

Noen eksempler: I sin tid som arbeids- og inkluderingsminister stanset Bjarne Håkon Hanssen flere streiker, nær sagt på løpende bånd. Blant annet måtte streikende akademikerne i 2006 pent gjøre som de fikk beskjed om. 

Slakteklare kyllinger ble brukt som syltynn begrunnelse.

Daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøms inngripen i både vekter- og oljestreiken i 2012, avstedkom massiv kritikk. Bare en halv time før arbeidsgiverne skulle iverksette full lockout på sokkelen – også det et lovlig virkemiddel i en konflikt – ble partene innkalt til hastemøte. Begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd var de alvorlige økonomiske konsekvensene en nedstengning av norsk sokkel ville få.

De streikende oljearbeiderne var rasende. 

Det var også arbeiderpartiveteran, nå avdøde, Reiulf Steen. «Dette kommer til å bli en lang og trolig søvnløs natt. For første gang i mitt voksne liv har jeg opplevd at en regjering med Arbeiderpartiet har stilt seg til rådighet for arbeidsgiverne – de norske oljebaronene med de skyhøye pensjonene», uttalte Steen til Klassekampen. Han så ingen legitime grunner til å bruke tvungen lønnsnemnd.

«Hvis en bruker som argument at det gir tap kan en like godt oppheve streikeretten. Den er ment som et våpen, og poenget er nettopp at en streik skal ramme de som tjener penger på virksomheten», mente Steen.

Regjeringspartner SV var heller ikke nådig, og partileder Audun Lysbakken lanserte til og med ideen om å kutte ut muligheten for å bruke tvungen lønnsnemnd.

Men SV gjorde som vanlig: Protesterte for all veden, men fulgte villig med 
på ferden ...

"Slakteklare kyllinger ble brukt som syltynn begrunnelse".