torsdag 25. juni 2015

Kvinnesak og kvinnesaker

«Likestilling handler ikke om at kvinner og menn skal bli like. Det er ikke noe mål å ta 200 kilo i benkpress og fylle vindusspylevæske selv», mener komikeren Anne-Kath. Hærland.

Jo, det er det faktisk. Noen ganger

Det er knallhard ordførerkamp i Bodø. På den ene siden sittende ordfører Ole Hjartøy (H), som er mest populær totalt, og blant menn. Utfordrer Ida Pinnerød (Ap) scorer på sin side best hos kvinnene. - Det kan hende at store tunge saker som jeg har lagt mye tid og energi i, ikke har nådd like mye fram hos kvinner, sier ordfører Ole Hjartøy (H) og nevner «Ny by-ny flyplass» som eksempel. 

Det har fått kvinner til å frese, ikke minst i sosiale medier, men trekk inn klørne jenter. Ordføreren har sitt på det tørre.

En undersøkelse gjennomført av professor Toril Aalberg ved NTNU i 2013 viser klare forskjeller mellom hva menn og kvinner vet om politikk og samfunnsliv. Bare én av fem kvinner visste hva handlingsregelen er, og bare fire av ti kvinner kunne svare på hvem som er FNs generalsekretær. I tillegg til spørsmålene ble folk bedt om å plassere partier etter ulike skillelinjer i stridssaker. 

Det er ikke slik at kjønnsgapene er minst i Norge, og i landene som scorer høyt på likestilling. Tvert imot er gapene mellom menns og kvinners politiske interesse veldig stor, uttalte professor Aalberg til NRK da undersøkelsen ble presentert. 

Valgforsker og statsviter Anders Todal ved NTNU påpeker at menn vet mer om politikk enn kvinner, men det gjelder særlig på noen områder. Når det kommer til utdanning, helse og sosial, er forskjellen mindre.

Vi har også et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Flere menn er riktig nok sykepleiere i dag enn for 30-40 år siden, men helse- og omsorgsyrkene er fortsatt svært kvinnedominerte. Selv om det er mange mannlige lærere, er det flest kvinner i barnehagene og grunnskolene. 

Andre typiske kvinnedominerte yrker er rengjøringspersonale, frisører og sekretærer. Håndverkere, bygg- og anleggsarbeidere, sjåfører og ingeniører er oftest menn, påpekes det i en utredning fra Barne- og likestillingsdepartementet i 2010. Det er ikke vesentlig endret på fem år.

Alt dette gjenspeiles i lokalpolitikken, selvfølgelig. Det er derfor Arbeiderpartiets ordførerkandidat er mest populær hos kvinnene. Partiet fronter barnehager, skole og omsorg.

På spørsmål om kjendiser i undersøkelsen nevnt ovenfor, er imidlertid norske kvinner jevnt over bedre enn menn. Så i stedet for å furte over at gamle gubber påpeker faktum, er det kanskje på tide å legge vekk damebladene, utvide interessesfæren og bryte kjønnsrollemønstre fra steinalderen.

Den gikk som kjent ikke over fordi det ble fritt for stein.

"På tide å legge vekk damebladene, utvide interessesfæren og bryte kjønnsrollemønstre fra steinalderen"