torsdag 6. februar 2014

Helt på viddene


Hvor mange kan egentlig det samiske navnet på Bodø?
«Lytt nøye til det makta tier om», formante forfatteren Arnljot Eggen (1923- 2009).

I dag skal det norske og det samiske flagget vaie side om side på offentlige bygninger. Det tok mange år før det ble en selvfølgelig tradisjon, selv om dagen har vært feiret i 20 år og ble offisiell flagg i 2003.

Hvor mange kan egentlig det samiske navnet på Bodø, til tross for skiltet ved innkjøringen av byen? Det som ble satt opp i februar 2011, og som ble ramponert og erstattet flere ganger.  

Det holdes liv i gamle saker egnet til harselering, som den om den drapsdømte samen som sonet i Trondheim fengsel, og som mente seg diskriminert fordi han ikke fikk kaste lasso i luftegården.

Bedre blir det ikke når sjarkfiskere i Steigen får større «samekvoter» enn fiskerne i Hamarøy. Det er sånt som får det til å ulme rett under den tilsynelatende smule overflaten.

Men enda mer deprimerende er det faktisk når samene ikke nevnes, som da statsminister Erna Solberg nylig besøkte konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Samene ble ikke nevnt. Temaet var «Menneskene i Arktis»; hun mente kanskje alle de andre? 

Heller ikke Børge Brende nevnte Norges urbefolkning da han for første gang besøkte Nord-Norge i egenskap av utenriksminister, rett etter valget. Men regjeringen vil satse på mineraler. Spesielt i nord.

Og tirsdag åpnet kommunalminister Jan Tore Sanner Kirkeneskonferansen, uten å si noe med substans verken om samer eller annet, skal vi tro rapportene derfra.

Man skulle tro at Sápmi, som strekker seg over hele Nordkalotten, er en fin ting. I disse tider – der satsing på nordområdene er den mest forslitte frasen i enhver politikers festtale, og økt samarbeid på tvers av landegrensene er vår tids mantra – er det grenseløst deprimerende å registrere hvor nedlatende mange er til samene.

Det er heller ikke veldig mange år siden Per Willy Amundsen, som da var samepolitisk talsmann i Frp, gikk ut med oppfordring til kommunene om ikke å heise det samiske flagget på Samefolkets «nasjonaldag», en feilbenevnelse mange bruker helt bevisst. 

Det nører opp under mange nordmenns fordommer og frykt for krav om en selvstendig samisk stat.

Frp og Amundsen mener fortsatt at urfolkskonvensjonen er segregering, ifølge High North News. Han og partiet vil melde Norge ut av ILO-konvensjon 169, om urfolks rettigheter. Frp kom bare akkurat litt for sent til makta. De prøver seg nok igjen i 2021.

Ironisk nok er det også en statsråd fra Frp som skal markere Samefolkets dag på vegne av regjeringen. I Oslo.

Det er saker i det samepolitiske landskapet med mye sprengstoff i seg. Konfliktene kommer til å bli forsterket i takt med leting og utvinning av mineraler.

Kampen om retten til land og vann er ikke over. Den er knapt begynt. Med den regjeringen vi nå har, som altså tier når det ville ha vært naturlig å tone flagg, kan vi få en politikk som sett fra samenes synspunkt ender ett sted:  
Helt på viddene ...

"Tier der det ville ha vært naturlig å tone flagg"