fredag 14. oktober 2016

Når navlen er nærmest

Eldre er ikke bare problemet, de er også en del av løsningen.
«Ingen er så arrogant som en ungdom som akkurat har oppdaget en gammel idé og tror det er hans egen», mente den amerikanske journalisten Sydney J. Harris (1917-1986).

Han forutså kanskje holdningene til Dagbladets kommentator, Aksel Braanen Sterri, som syns det er morsomt å trakassere og kritisere godt voksne mennesker. «Gjerrige gamlinger» kaller han dem i en kommentar 11. oktober.

Bakgrunnen er at en kino i Oslo fortviler over at det bare er «gamlinger» som ser storfilmen «Kongens nei». Kinoen får ikke solgt popcorn, eller annet snop. «Gamlingene har vel med seg sur kaffe på termos og matpakke, i den grad de spiser noe som helst. Det får være grenser for utskeielser…», skriver 29-åringen i en kommentar som grenser til regelrett mobbing, og der han gulper opp fordommer om eldre mennesker. Han beviser samtidig at de mest trangsynte og fordomsfulle finnes blant dem under 30; han er selv et glitrende eksempel.
Det er for øvrig ikke første gang Dagbladets mann gjør sitt aller beste for å stemple godt voksne. De fikk skylden for at brexit ikke fikk det utfallet han ønsket. Det var «feil» folk – de eldre - som frarøvet ham og hans generasjon muligheten til å være med i et europeisk fellesskap.
«Ageism» - aldersdiskriminering – er et begrep som ble lansert av Robert Neil Butler i 1969 for å beskrive diskriminering av seniorer. Butler beskrev «ageism» som en kombinasjon av tre elementer: forutinntatte holdninger om eldre, alderen i seg selv og institusjonell praksis og politikk som fremmer stereotype holdninger om godt voksne. Ved siden av mange andre ting var Butler den første direktøren av National Institute on Ageing i Maryland, USA.

En verdensomspennende studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at fordommer mot eldre er utbredt. I en undersøkelse med 83.000 deltakere svarte 60 prosent at de mente den eldre generasjonen ikke ble respektert. Ifølge WHO er fordommer mot eldre like utbredt som tilfellet var med rasisme og kvinnediskriminering for 30-40 år siden.
Dagbladets kommentator passer perfekt inn i bildet; full av fordommer som han er.

Framtiden er pensjonert; ingen tvil eller uenighet om det. Eldrebølgen kommer til å by på betydelige utfordringer framover, på flere samfunnsfelt. At det kjøpes for lite snop er ikke blant dem.
Men eldre er ikke bare problemet, de er også en del av løsningen: Få folk til å stå lengre i jobb enn til 62, sørg for at de tar vare på helsa sånn at helsebudsjettene ikke belastes før høyst nødvendig, oppmuntre dem til å være aktive slik at ikke hele Frivillighets- og Kultur-Norge faller sammen. Det er nemlig de som i stor grad bærer de to sistnevnte på ryggen.
Så i stedet for å fyre av sjikane mot folk over 60 - og beklage seg over hvilken generasjon som må bære byrden fordi folk blir gamle - bør også Dagbladets kommentator være i stand til å heve blikket.  Når nakken er bøyd, er nemlig navlen veldig nær.