onsdag 1. mai 2013

Som en rød klut

Heller ikke Frp-ere hadde kunnet gå av med tidligpensjon hvis
 det ikke var for fagbevegelsen.
Det er velkjent at Carl I. Hagen brukte 1. mai til våronn, hvis han da ikke nesten provokativt stilte seg opp som taler i Spikersuppa på arbeiderbevegelsens festdag. Som takk for innsatsen er han blitt bombardert med rå egg og råtne tomater.
For et par år siden foreslo ungdommen i Fremskrittspartiet å avskaffe 1. mai som fridag, siden folk flest likevel er mer opptatt av å klippe plenen enn å gå i tog og tenke over hva 1. mai egentlig handler om.
FpU vil at folk skal få fri 8. mai, slik at nordmenn som gir blaffen i arbeiderkamp, heller kan klippe plenen mens de gir blaffen i at Norge ble et fritt land på denne dagen i 1945.
Frp er ikke alene om å ville 1. mai til livs. Nå slutter både Bodø og Nordland Unge Høyre seg til kravet. Og så dårlig som oppslutningen har vært de siste årene er det flere som pusser båt eller raker i hagen enn som deltar i demonstrasjonstoget.
Det gir høyresiden rikelig med ammunisjon; det er rett og slett ikke lenger grunnlag for å gi såkalte arbeidere fri for å demonstrere, mener mange. Det er kun noen få som benytter seg av denne muligheten. Hvorfor i all verden skal disse ha fri fra jobb?
Riktig pinlig har det vært flere ganger i Bodø, med et glissent demonstrasjonstog der ikke en eneste fagforeningsfane har vært å se. Det har vært et par røde flagg, som noen parti- og fagforeningstopper pliktskyldig har forsøkt å holde høyt hevet.
Men stadig færre føler seg bekvemme under røde flagg med hammer og sigd.
Og det er ikke så rart. I takt med at samfunnet har forandret seg har også LO-medlemmene endret seg. Sånn omtrent 150.000 LO-medlemmer stemmer Frp eller andre borgerlige parti, en kime til betydelig hodepine for LO-ledelsen på Youngstorget.
De tette båndene mellom LO og Arbeiderpartiet, ikke minst i form av et betydelig antall LO-kroner til Aps valgkamp, er bokstavelig talt som en rød klut. Det får holde mener stadig flere; takke seg til å marsjere under røde faner og flagg i tillegg.
Da kan det være på sin plass å se seg over skulderen. Heller ikke Frp-ere hadde hatt sykelønn og mulighet til å gå av med pensjon 62 år gamle hvis det ikke var for nettopp LO og 1. mai. LO minner selv om det på sine nettsider, nå dagen for dagen.
Historien om maidagen er en historie om en stor del av folket som mobiliserte for å forandre landet. Og som klarte det!
At alle voksne har stemmerett i stortingsvalg kom ikke av seg selv. Det er en grunn til at vanlige folk tjener nok til husleie, mat og klær. Noen tok kampen for gratis skolegang og sykehustjenester fra det offentlige.
Det er det 1. mai skal minne oss om.
Når de tradisjonelle arbeiderkravene ikke lenger frister folk (hvor ble det forresten av parolen mot sosial dumping?), finner også arbeiderbevegelsen nye slagord som kan samle. Helt politisk korrekt vil klimapolitikk og internasjonal solidaritet stå sentralt under årets 1. mai-feiring. «Felles klode – felles ansvar» er slagordet for årets markering, og innsamlingsaksjonen går til Norsk Folkehjelps prosjekter i Sudan.
Og selv om Frp iherdig protesterer mot klimaendringene, har vel heller ikke Frp-ere noe imot de fattige i Sudan?

"Heller ikke Frp-ere hadde hatt sykelønn og mulighet til å gå av med pensjon 62 år gamle hvis det ikke var for nettopp LO og 1. mai."