torsdag 29. januar 2015

Apokalypse 10.2

«Den som tenker skarpt blir pessimist. Den som tenker dypt blir optimist», konkluderte den franske filosofen Henri Bergson (1859-1941). 

Det er enda godt, når dommedagsklokkene igjen ringer: hører dere den dystre klangen?

Etter at atomvåpenets grusomme konsekvenser ble kjent, dannet en gruppe ved University of Chicago magasinet «The Bulletin of the Atomic Science» for å spre informasjon om hvor farlige atomvåpnene er.  

To år senere kom de på ideen om å skape en klokke, en dommedagsklokke, for å illustrere hvor nær enden de mener verden til enhver tid er. Der og da satte panelet, det vil si magasinets styre, viserne til 11.53 – eller sju minutter før dommedag.

Uttrykket er tatt fra forestillingen om at Gud skal holde dom over gode og onde dager, og at verden en dag skal møte dommedag og undergang.

Panelet som styrer dommedagsklokka stilte i forrige uke klokken til 11.57 – altså fire minutter nærmere verdens undergang. I begrunnelsen viser panelet til klimaendringer, våpenutviklingen og fare forbundet med blant annet Ukraina. 

Panelet uttaler: «Klokken viser bare tre minutter før midnatt fordi internasjonale ledere ikke har maktet å utføre sin viktigste plikter; sikre og bevare helse og vitalitet for den menneskelige sivilisasjon».

Historien er full av dommedagsprofetier, også såkalt vitenskapelig baserte. Det er laget lister over vitenskapelige profetier som aldri slo til. Bare det siste tiåret er verdens undergang spådd en rekke ganger. 

Mange spådommer  er begrunnet i religion, og blant de ivrigste er Jehovas vitner. De har flere ganger spådd armageddon: verdens undergang. Først i 1878, så i 1914, 1918 og 1925. Den siste feilaktige meldingen om verdens undergang kom i 1975 og fram til denne datoen mobiliserte kirken til en mulig dommedag. 

I etterkant forklarte de at det var en regnefeil vedrørende fødselen av Adam og Eva som førte til at de tok feil om tidspunktet for vår tids endepunkt.

Og hvem husker ikke årtusenskiftet? Sjelden har så mange dommedagsprofeter stått i kø som da. Likevel var det ikke én av disse, men «År 2000-problemet» som fikk folk flest bekymret. Man fryktet en feil i datasystemene basert på et tosifret årstall hvor bare de to siste tallene ble brukt. 

Skrekkscenarioet var at elektrisitet, finanssektoren, sykehus, militære og kommunikasjon ikke ville fungere etter midnatt ved årtusenskiftet. Frykten var ubegrunnet

Professor Asbjørn Dyrendal har tidligere gitt ut boken «Dommedag: Verdens undergang før og nå». Professoren er klar på at også rasjonelt tenkende og tilsynelatende oppegående mennesker kan finne på å tro på dommedagsprofetier. 

Nå er det altså klokka tre minutter på jordens undergang – igjen.  
Men all erfaring tilsier at det eneste vi med sikkerhet kan si om dommedagsprofetene er følgende: Alle tok feil.

"Selv rasjonelt tenkende mennesker kan finne på å tro på dommedagsprofetier"