torsdag 10. desember 2020

«Feil» kjønn

Vi skal alle få være som vi er. Bortsett fra guttene.
«Noe så idiotisk kan kun tenkes ut på et universitet», ifølge forfatter og akademiker Asle Toje. I et større intervju mener han at flere bør reise seg opp og si «bullshit» om noe av det som presteres av dem som skal tilhøre landets intellektuelle elite. Han har et poeng.

Nylig presenterte forskning.no en studie utført av høyskolelektor Lillian Pedersen ved Høgskulen på Vestlandet. Lektoren har studert hvordan gutter og jenter leker når de er i barnehagen, og kommer med den sensasjonelle konklusjonen at femåringene oppfører seg ulikt. Mens gutter er intense og utfordrende i bevegelsene sine, og bruker et større område av uteområdet enn jentene, er jentene roligere og mer verbale. Hvilken sensasjon!  Konklusjonen kunne vært presentert av en hvilken som helst voksen som har kontakt med barn. Gutter og jenter leker forskjellig. Helt av seg selv. Fordi gutter og jenter er forskjellige; hvem skulle ha trodd det?

Én ting er å bruke tid og forskningsmidler på å konkludere med selvfølgeligheter. Mer betenkelig blir det når forskeren bak studien konkluderer med følgende: Hun mener voksne ikke uten videre skal akseptere forskjellene på hvordan gutter og jenter beveger seg. I Rammeplanen for barnehagen er det en målsetting at alle barn skal ha likeverdige muligheter til å bevege seg i uteleken. Måten personalet bruker sine egne kropper på er grunnleggende her. Det skal bare små endringer til i måten personalet beveger seg på for å utvide og utfordre de vanlige bevegelsene til barna, uttaler Pedersen, og kommer med forslag til hvordan de voksne skal oppføre seg for å få ungene til å leke på en annen måte enn den som er naturlig for dem. Det er guttene som skal endre atferd, selvfølgelig.

Lektoren trekker det videre: Om barnet gjentakende ganger erfarer seg selv som en som kan bevege seg utfordrende, intensivt og rampete (!) får han en annen forståelse og forventning til seg selv enn et barn som erfarer seg selv som en med rolige, omsorgsfulle og lite utfordrende bevegelser. Underforstått: At gutter løper mer rundt i uteområdene, og er mer fysisk aktive, gjør at jenter får færre muligheter senere i livet, fordi de er roligere om mer verbale.  

Altså, det er stor enighet i samfunnet om at vi skal alle få lov til å være som vi er, ikke sant? Bare du ikke er gutt. For da skal de voksne i barnehagen manipulere og korrigere guttenes naturlige måte å leke på, slik at de leker mer på samme måten som jentene.

Selvfølgelig skal aggressiv eller dårlig oppførsel korrigeres i barnehagen - både hos gutter og jenter. Men det er ikke hensikten her. Utgangspunktet er at det er «feil» å være gutt. Å være gutt er et problem. Gutter skal ikke leke som gutter, men mer som jenter. Altså på en annen måte enn det som er naturlig for dem. Hva sier dette om holdningene til gutter?

Man kan saktens lure på om hvem som har klart å plassere en så opprørende og kjønnsfiendtlig tanke i hodet på en kvinnelig akademiker. Jeg sier som Toje: bullshit.        

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar